Grafiki i fotografie

Oferta ikonografii

Oferta naszego sklepu internetowego zawiera oryginalne: grafiki, fotografie, rysunki, akwarele, akcje i obligacje etc.
To największa w Polsce oferta grafiki !!!

Tu trochę koniecznego fachowego żargonu, prezentowana oferta sprzedaży zawiera przedstawienia ikonograficzne (inaczej widoki, wyobrażenia, obrazy) wykonane różnymi sposobami przede wszystkim oryginalne ryciny (grafiki) w różnych technikach graficznych, nadto dużą ilość fotografii, rzadziej rysunki, akwarele, ale także niemało starych druków w różnych technikach w tym szlachetnych, jak światłodruki i heliograwiury, druki będące papierami wartościowymi (akcje i obligacje) i inne jak np. papiery firmowe (rachunki firmowe) itp. Będą to zarówno dzieła sztuki jak np. grafika artystyczna i fotografia artystyczna, jak i różnego rodzaju dokumentacja wizualna różnych tematów o walorach dokumentalnych czyli ikonografia w szerokim znaczeniu.

W pierwszej kolejności wprowadzamy obiekty, jeśli przedstawiają motywy topograficzne - głównie widoki miejscowości, panoramy czy też widoki poszczególnych obiektów lub etnograficzne - najczęściej to typy ludowe, stroje ludowe z szeroko pojętych historycznie ziem polskich czyli Polska w obecnych granicach, jak i w dawnych granicach w tym I Rzeczpospolita, ale np. także Zaolzie i cały Śląsk czyli również ten Opawski. W ofercie będą też stopniowo widoki innych krajów i inne ryciny już bez związku z Polską i topografią/etnografią.

Prezentowaną oryginalną grafikę w większości stanowią graficzne powielenia malarskiego, rysunkowego czy fotograficznego wzoru, tak jak to zwykle bywało do końca wieku XIX. Dołączyliśmy również tzw. grafikę artystyczną (autorską), szczególnie jeśli zawiera motywy topograficzne lub etnograficzne. Sukcesywnie przedstawiamy również polską grafikę artystyczną oraz liczne portrety polskie, jak i wiele innych tematów. Proszę też pamiętać, iż sygnowanie grafiki (ryciny) ołówkiem to w zasadzie dopiero dwudziestowieczna maniera, wcześniej zasadą było sygnowanie na płycie albo wręcz prace były anonimowe.

Nasze zasoby grafiki są znacznie bogatsze niż prezentowane w ofercie internetowej, prosimy o podawanie innych interesujących Państwa tematów, chętnie sporządzimy indywidualne oferty z interesujących Panią/Pana tematów.

Z naszej oferty grafiki, która liczy ponad 50.000 rycin, prawie zawsze będziemy mogli zaoferować interesujące dla Państwa pozycje

Beata Kalke

Nowości

F. Siankowski wg Juliana Ceglińskiego - "ARSENAŁ W GDAŃSKU. (Rysował z litografii Cegliński)." 
 

Kazimierz Seko; Stanisław Jakubowski - ""Huta Katowice" - największa inwestycja 30-lecia, wznoszona jest w tempie budzącym zainteresowanie światowe. Pierwszy wielki piec ruszył w cztery lata po rozpoczęciu robót ziemncyh. Obecnie w centrum zainteresowania jest m.in. realizacja drugiego wielkiego pieca, budowanego w niespotykanym dotychczas tempie - 12 miesięcy. KAW-CAF - Seko, Jakubowski"." 
 

Drzeworytnia Jana Salomona Minheymera wg Henryka Pillatiego - "TEATR WIELKI W WARSZAWIE. SCENA Z AKTU II. OPERY HALEWEGO: "ŻYDÓWKA". 367" 
 

Wg Adriana Głębockiego - [1] "Laska pielgrzymia Mikołaja Radziwiłła Sierotki, znajdująca się w Skarbcu Częstochowskim. (Rysował z natury A. Głębocki.) (2611)"; [2] "Zakończenie różańca Mikołaja Radziwiłła Sierotki, znajdującego się w Skarbcu Częstochowskim. (Rysował z natury A. Głębocki.) (2612)" 
 

- "Zwalenie wieży kościelnéj w Krośnie przez cyklon w dniu 14 Maja r. b. 7166"