Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina
Haslo:
Bohorodczany / Богородчани
Autor:
Josef Kien wg Karl von Siegl
Według:

Tytuł:
"Aus dem Ikonostas in Bohorodczany bei Stanislau, XVII. Jahrhundert."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Rejwiz / Reihwiesen / Zlaté Hory (Rejvíz)
Autor:
Wg Karl von Siegl
Według:

Tytuł:
"Bernhard Kutzer: Der Seehirt vom Moosebruch bei Reihwiesen."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Jazłowiec / Язловець
Autor:
Wg Karl von Siegl
Według:

Tytuł:
"Brunnentafel in Jazłowiec aus dem Jahre 1611."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Przemyśl
Autor:
Wg Karl von Siegl na podstawie Bernarda Hennera
Według:

Tytuł:
"Die Przemyśler bischöfliche "Mitra"."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Halicz / Галич / Lwów
Autor:
Wg Karl von Siegl
Według:

Tytuł:
"Ein Kreuz aus Kupfer mit Email, gefunden bei den Ausgrabungen von Halicz."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
30 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Przemyśl
Autor:
Wg Karl von Siegl
Według:

Tytuł:
"Ein Vortragkreuz; Geschenk des moldauischen Wojwoden Alexander an das ruthenische Bisthum Przemyśl (1487)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
70 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Jaworów / Яворів / Jan III Sobieski
Autor:
Wg Karl von Siegl
Według:

Tytuł:
"Gastmal zu Jaworów am 6. Juli 1684 [...]"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Tarnów / Barbara Tarnowska
Autor:
Wg Karl von Siegl
Według:

Tytuł:
"Grabmal der Barbara Gräfin Tarnowska in der Kathedrale von Tarnów, 1521."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Jawornik / Javorník / Jauernig
Autor:
E. Schulz wg Karl von Siegl
Według:

Tytuł:
"Grabstein aus dem Friedhofe zu Jauernig."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Jawornik / Javorník / Jauernig
Autor:
Wg Karl von Siegl
Według:

Tytuł:
"Grabstein aus Schloß Johannesberg."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
80 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Rohatyń / Рогатин
Autor:
E. Schulz wg Karl von Siegl
Według:

Tytuł:
"Ikonostas aus der griechisch-katholischen Kirche in Rohatyn, XVII. Jahrhundert."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Lwów / Józef II Habsburg
Autor:
Wg Karl von Siegl
Według:

Tytuł:
"Medaille aus die Gründung der Lemberger Universität."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Lwów / Józef Maksymilian Ossoliński
Autor:
Wg Karl von Siegl
Według:

Tytuł:
"Medaille aus die Gründung des Ossolińskischen National-Instituts in Lemberg im Jahre 1817."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Krasiczyn
Autor:
Wg Tadeusza Rybkowskiego
Według:

Tytuł:
"Schloß Krasiczyn bei Przemyśl."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Żółkiew / Жовква / Stanisław Żółkiewski
Autor:
Wg Karl von Siegl
Według:

Tytuł:
"Stanislaus Żołkiewski." ("von dessen Grabmal in der Kathedrale zu Żółkiew, von Karl Ritter von Siegl"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Jazłowiec / Язловець
Autor:
Wg Karl von Siegl
Według:

Tytuł:
"Thorbogen eines armenischen Patrizierhauses in Jazłowiec."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Biecz
Autor:
Wg Karl von Siegl
Według:

Tytuł:
"Vom Chorgestühl der Pfarrkirche zu Biecz."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Zaznacz wszystko