Grafiki i fotografie
Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:rycina (kompozycja)
Hasło:Lwów (Kulparków) / Stanisław Starzyński
Autor:
Według:
Tytuł:"Stanisław Doliwa Starzyński i grobowiec jego w Kulparkowie."
Technika:Drzeworyt sztorcowy
Cena:200 zł


Typ:list zastawny
Hasło:Lwów
Autor:
Według:
Tytuł:"TOWARZYSTWO KREDYTOWE ZIEMSKIE WE LWOWIE" "LIST ZASTAWNY KONWERSYJNY na 500 PIĘĆSET ZŁOTYCH". Ser. IV na okaziciela. Lwów 1.01.1925.
Technika:Litografia trójbarwna
Cena:200 zł


Typ:akcja
Hasło:Lwów
Autor:
Według:
Tytuł:"GAZY ZIEMNE" SPÓŁKA AKCYJNA DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO WE LWOWIE" Akcja na 100 złotych. Akcja na okaziciela. Lwów 27.04.1931.
Technika:Litografia trójbarwna
Cena:200 zł


Typ:akcja
Hasło:Lwów
Autor:
Według:
Tytuł:"AKCJA LWOWSKIEGO TOWARZYSTWA AKCYJNEGO BROWARÓW X. Emisja na 100 zł STO ZŁOTYCH" Akcja na okaziciela Lwów 29.10.1928
Technika:Litografia trójbarwna
Cena:200 zł


Typ:rycina
Hasło:Lwów
Autor:
Według:
Tytuł:"Widok wysokiego zamku we Lwowie, zdięty z natury w roku 1841."
Technika:Litografia
Cena:160 zł


Typ:rycina / fotografia
Hasło:Lwów
Autor:Salomon Rosenbach
Według:
Tytuł:[Widok zakładu fotograficznego S. Rosenbacha we Lwowie na pl. Mariackim nr 3]
Technika:Litografia
Cena:120 zł


Typ:trzy druki (ilustracje) na jednej karcie
Hasło:Lwów
Autor:
Według:
Tytuł:"Z WYSTAWY LWOWSKIEJ. [1] PAŁAC PRZEMYSŁU. [2] BRAMA GŁÓWNA. [3] PAŁAC ARCHITEKTURY."
Technika:Druki
Cena:60 zł


Typ:rycina
Hasło:Lwów
Autor:J. Jarmużyński
Według:
Tytuł:"Pawilon ks. Adama Sapiehy. Wyroby zakładów fabrycznych w Krasiczynie. 601"
Technika:Drzeworyt sztorcowy
Cena:160 zł


Typ:rycina
Hasło:Lwów
Autor:Józef Łoskoczyński wg Bronisława Podbielskiego
Według:
Tytuł:"Dział koszykarstwa i wyrobów ceramicznych. 600"
Technika:Drzeworyt sztorcowy
Cena:170 zł


Typ:rycina
Hasło:Lwów
Autor:Paweł Boczkowski
Według:
Tytuł:"Dział maszyn.-Narzędzia rolnicze. 590"
Technika:Drzeworyt sztorcowy
Cena:140 zł


Typ:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło:Lwów
Autor:Rycina 1) Józef Łoskoczyński; rycina 2) Julian Schübeler wg Romana Szwojnickiego
Według:
Tytuł:1) "Medal przyznawany wystawom za odznaczające się okazy. 587"; 2) "Pawilon miasta Drohobyczy. 588"
Technika:Drzeworyty sztorcowe
Cena:170 zł


Typ:rycina
Hasło:Lwów
Autor:Kazimierz Olszewski
Według:
Tytuł:"Oddział szkolny. 582"
Technika:Drzeworyt sztorcowy
Cena:140 zł


Typ:rycina
Hasło:Lwów
Autor:Józef Łoskoczyński
Według:
Tytuł:"Oddział robót kobiécych. 576"
Technika:Drzeworyt sztorcowy
Cena:150 zł


Typ:rycina
Hasło:Lwów
Autor:Paweł Boczkowski i J. Jarmużyński wg Romana Szwojnickiego na podstawie Edwarda Trzemeskiego
Według:
Tytuł:"Widok ogólny wystawy rolniczo-przemysłowej we Lwowie. Rysował na miejscu podług fotografii Trzemeskiego, R. Szwojnicki. 568"
Technika:Drzeworyt sztorcowy
Cena:180 zł


Typ:rycina
Hasło:Lwów
Autor:Andrzej Zajkowski wg Karola Młodnickiego
Według:
Tytuł:"Wały hetmańskie we Lwowie. Rysował z natury Karol Młodnicki. (2807)"
Technika:Drzeworyt sztorcowy
Cena:140 zł


Typ:rycina
Hasło:Lwów / Józef II Habsburg
Autor:Wg Karl von Siegl
Według:
Tytuł:"Medaille aus die Gründung der Lemberger Universität."
Technika:Drzeworyt sztorcowy
Cena:100 zł


Typ:rycina
Hasło:Lwów
Autor:Julia Krajewska wg Bronisława Podbielskiego
Według:
Tytuł:"Gmach uniwersytetu lwowskiego. Z powodu 100-letniéj rocznicy jego istnienia [...] (469)" [oraz kościół św. Mikołaja]
Technika:Drzeworyt sztorcowy
Cena:180 zł


Typ:rycina
Hasło:Lwów / Aleksander Fredro
Autor:Kazimierz Olszewski wg Edwarda Trzemeskiego
Według:
Tytuł:"Wnętrze pokoju Aleksandra hr. Fredry. Podług fotografii Trzemeskiego. (3381)"
Technika:Drzeworyt sztorcowy
Cena:200 zł


Typ:rycina
Hasło:Lwów / Aleksander Fredro
Autor:Andrzej Zajkowski wg Monogramisty K. na podstawie Edwarda Trzemeskiego
Według:
Tytuł:"Wnętrze pokoju Aleksandra hr. Fredry. Podług fotografii Trzemeskiego. (3382)"
Technika:Drzeworyt sztorcowy
Cena:200 zł


Typ:rycina
Hasło:Lwów / Aleksander Fredro
Autor:Edward Nicz i Stanisław Antoszewicz wg Józefa Buchbindera na podstawie Tadeusza Błotnickiego
Według:
Tytuł:"Wyprowadzenie zwłok ś. p. Aleksandra hrabiego Fredry, odbyte we Lwowie d. 18 lipca r.b. (Podług szkicu Błotnickiego, rysował Buchbinder). 206"
Technika:Drzeworyt sztorcowy
Cena:220 zł


Zaznacz wszystko