Grafiki i fotografie
Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:rycina (kompozycja)
Hasło:Lublin
Autor:Edward Gorazdowski wg Władysława Sandeckiego
Według:
Tytuł:"WIDOKI LUBLINA. BRAMA KRAKOWSKA. WIEŻA TRYNITARSKA. KATEDRA. WIĘZIENIE. RZĄD GUBERNIALNY. DOMINIKANIE. TEATR. KOŚCIÓŁ Św. DUCHA. KOŚCIÓŁ Św. PAWŁA (PO-BERNARDYŃSKI). OGRÓD SASKI. CZECHÓWKA. SKLEPIENIA DOMINIKAŃSKIE. KURYTARZE. PLAC TARGOWY. RATUSZ. OGÓLNY WIDOK LUBLINA. Rysował Wł. Sandecki. Rytował E. Gorazdowski."
Technika:Drzeworyt sztorcowy
Cena:200 zł


Typ:rycina
Hasło:Bledzew / Blesen
Autor:Wg Wilhelma Zeidlera
Według:
Tytuł:"Kościół i klasztor Księży Cystersów w Bledzewie, od strony północno-wschodniéj."
Technika:Litografia
Cena:270 zł


Typ:rycina
Hasło:Bledzew / Blesen
Autor:Wg Wilhelma Zeidlera
Według:
Tytuł:"Kościół i klasztor Księży Cystersów w Bledzewie, od strony południowo-zachodniéj."
Technika:Litografia
Cena:270 zł


Typ:fotografia
Hasło:Sieraków
Autor:Mirosław Raczkowski
Według:
Tytuł:"poznańskie - Sieraków Zasadn. Szkoła Rybacka 31-2470"
Technika:Fotografia
Cena:100 zł


Typ:rycina
Hasło:Miechów okolice
Autor:Jan Telakowski wg Władysława Szernera
Według:
Tytuł:"Szmigus w Miechowskiém. Rysunek W. Szernera. (4977)"
Technika:Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Cena:170 zł


Typ:rycina
Hasło:Miechów okolice
Autor:Jan Telakowski wg Władysława Szernera
Według:
Tytuł:"Szmigus w Miechowskiém. Rysunek W. Szernera. (4977)"
Technika:Drzeworyt sztorcowy
Cena:200 zł


Typ:rycina
Hasło:Kozłów
Autor:Kazimierz Piastuszkiewicz albo Kazimierz Pomianowski wg Ksawerego Pillatiego
Według:
Tytuł:"Spotkanie się robotników w chwili przebicia otworu pomiędzy dwiemia galeryami w tunelu D. Ż. Iwanogrodzko-Dąbrowskiéj pod Miechowem."
Technika:Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Cena:200 zł


Typ:fotografia
Hasło:Wąchock
Autor:[B. Kawczyński]
Według:
Tytuł:"Wąchock"
Technika:Fotografia
Cena:180 zł


Typ:rycina
Hasło:Miechów
Autor:
Według:
Tytuł:"Kościół XX. Bożogrobców w Miechowie."
Technika:Litografia
Cena:200 zł


Typ:rycina (kompozycja 4 widoków)
Hasło:Miechów
Autor:Kazimierz Mrówczyński wg Feliksa Brzozowskiego
Według:
Tytuł:"MIECHÓW. Widok ogólny. Rynek: Południowa część. Dzwonnica przy kościele. Rynek: Zachodnia część. 787"
Technika:Drzeworyt sztorcowy
Cena:300 zł


Typ:akwarela
Hasło:Mazowsze
Autor:Romana Gintyłło (Gintyłłówna)
Według:
Tytuł:"Mazowsze 1962"
Technika:Akwarela na kartonie
Cena:800 zł


Typ:rycina
Hasło:Mazowsze
Autor:Kazimierz Piastuszkiewicz wg Monogramisty EB.
Według:
Tytuł:"Typy ludowe z okolic Warszawy. (1167)"
Technika:Drzeworyt sztorcowy
Cena:90 zł


Typ:rycina
Hasło:Mazowsze
Autor:Jan Styfi wg Wojciecha Gersona
Według:
Tytuł:"Typy ludowe z okolic Warszawy. (1177)"
Technika:Drzeworyt sztorcowy
Cena:100 zł


Typ:rycina
Hasło:Mazowsze
Autor:Wg Ludwika Kurellego
Według:
Tytuł:"ULICA W MAŁÉM MIASTECZKU NA MAZOWSZU. (Obraz L. Kurelli) (2522)"
Technika:Drzeworyt sztorcowy
Cena:200 zł


Typ:rycina
Hasło:Mazowsze
Autor:
Według:
Tytuł:"Costumes des Paysans Polonais dans les environs de Warsovie"
Technika:Staloryt
Cena:180 zł


Typ:rycina
Hasło:Mazowsze
Autor:
Według:
Tytuł:"Wieśniacy z okolic Warszawy [...]"
Technika:Litografia
Cena:70 zł


Typ:rycina
Hasło:Malbork / Marienburg
Autor:[Wg Johann Karl Schultz]
Według:
Tytuł:"STRAŻNICA ZAMKU MALBORGSKIEGO."
Technika:Drzeworyt sztorcowy
Cena:200 zł


Typ:rycina
Hasło:Malbork / Marienburg
Autor:Adam Piliński
Według:
Tytuł:"Malborg en Marienbourg, dans la Prusse Polonaise"
Technika:Staloryt
Cena:350 zł


Typ:rycina
Hasło:Malbork / Marienburg
Autor:Wg Adama Pilińskiego
Według:
Tytuł:"Widok miasta Malborga."
Technika:Litografia
Cena:180 zł


Typ:rycina
Hasło:Malbork / Marienburg
Autor:Charles de Lalaissé wg Jean Baptiste Arnout
Według:
Tytuł:"11 Malborg"
Technika:Staloryt
Cena:220 zł


Zaznacz wszystko