Grafiki i fotografie
Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina
Haslo:
Worończa / Варонча
Autor:
Kazimierz Pomianowski wg Franciszka Wastkowskiego
Według:

Tytuł:
"Dwór modrzewiowy w Worończy. (5163)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Tuhanowicze / Тугановічы
Autor:
K. Roch
Według:

Tytuł:
"Tuhanowicze: Murowanka (mieszkanie Adama Mickiewicza). (3371)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina (kompozycja 3 widoków)
Haslo:
Jezioro Świteź / Свіцязь
Autor:
Jan Krajewski wg Juliana Fałata
Według:

Tytuł:
"Z OKOLIC JEZIORA ŚWITEZI. Rysunek oryginalny Fałata. (751)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
fotografia
Haslo:
Nowa Sól / Neusalz an der Oder
Autor:
Według:

Tytuł:
"P. 1202 Neusalz a/Oder Evgl. Schule und Waisenhaus." [Ewangelicka szkoła i sierociniec]
Technika:
Fotografia
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
fotografia
Haslo:
Nowa Sól / Neusalz an der Oder
Autor:
Według:

Tytuł:
" P. 1197 Neusalz a/Oder, Total" [Panorama miasta]
Technika:
Fotografia
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
fotografia
Haslo:
Nowa Sól / Neusalz an der Oder
Autor:
Według:

Tytuł:
"Pl. 1186 Neusalz a/Oder Hafenpartie" [Port]
Technika:
Fotografia
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
fotografia
Haslo:
Nowa Sól / Neusalz an der Oder
Autor:
Według:

Tytuł:
"Neusalz Schwesternhaus"
Technika:
Fotografia
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
fotografia
Haslo:
Nowa Sól / Neusalz an der Oder
Autor:
Według:

Tytuł:
"Pl. 1194 Neusalz a/Oder Bezirkskom[m]ando"
Technika:
Fotografia
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
fotografia
Haslo:
Nowa Sól / Neusalz an der Oder
Autor:
Według:

Tytuł:
"Neusalz Markt"
Technika:
Fotografia
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Nieśwież / Несвиж / Нясвіж
Autor:
Aleksander Malinowski albo Antoni Musiałowski wg Władysława Gumińskiego
Według:

Tytuł:
"Dzwonnica w Nieświeżu, budowana w 1593 r. przy kościele farnym. Fundacya Radziwiłłowska. Rysował na miejscu Wład. Gumiński. 994"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Nieśwież / Несвиж / Нясвіж
Autor:
Według:

Tytuł:
"WIZERUNEK NAJŚWIĘTSZÉJ MARYI PANNY. znaleziony przez Jana III podczas wyprawy wiedeńskiéj. (1027)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina (kompozycja 9 widoków)
Haslo:
Nieśwież / Несвиж / Нясвіж
Autor:
Stanisław Antoszewicz wg Władysława Gumińskiego
Według:

Tytuł:
"Widoki Nieświeża. Rysował z natury Władysław Gumiński."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
350 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków-kościoły
Autor:
Johann Wenzel Zinke
Według:

Tytuł:
"10. Kościoł Sgo Andrzeja PP. Klarysek (przy Ulicy Grodzkiéj.)"
Technika:
Staloryt
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
fotografia
Haslo:
Będzin
Autor:
Stanisław Jakubowski
Według:

Tytuł:
"10. Zespół Teatru Dzieci Zagłębia wspólnie ze słuchaczami Studium Aktorskiego w Będzinie [...] fot. S. Jakubowski"
Technika:
Fotografia
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
akcja
Haslo:
Łódź
Autor:
Według:

Tytuł:
"SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'EXPLOITATIONS ELECTRIQUES DE LODZ ET EXTENSIONS SOCIÉTÉ ANONYME SIÉGE SOCIAL: BRUXELLES." Akcja na 500 franków z 1927.
Technika:
Litografia barwna
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Łódź (Łagiewniki)
Autor:
Lech I. Nowakowski
Według:

Tytuł:
[1] "ŁAGIEWNIKI. DOMEK BŁOGOSŁAWIONEGO RAFAŁA CHYLIŃSKIEGO."; [2] "KOŚCIÓŁ PO-FRANCISZKAŃSKI. (2229-30)"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-typy warszawskie
Autor:
Edward Gorazdowski wg Władysława Podkowińskiego
Według:

Tytuł:
"Piwiarnia. Rysował W. Podkowiński."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
zestaw 5 fotografii
Haslo:
Worochta / Воро́хта
Autor:
Według:

Tytuł:
[1] ""Obozy" Worochta - Tarapaty na Magórze dn. 24.VII.36r. Kl. VII"; [2] ""Obozy" Worochta = pod Howerlą dn. 23.VII.1936r. Kl. VII"; [3] ""Obozy" Worochta - nad strumieniem dn. 25.VII.36r. Kl. VII"; [4] ""Obozy" Worochta - Widok na Chomiak dn. 25.VII.36r. Kl. VII"; [5] ""Obozy" Worochta - Tarapaty na Magórze (w drodze do Tatarowa) Dn. 24.VII.36r. Kl. VII"
Technika:
Fotografie
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Pasieczna / Пасічна
Autor:
Auguste François Alés
Według:

Tytuł:
"Cascade de Pasieczno dans les [monts] Karpates."
Technika:
Staloryt z akwafortą
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Maniawa / Манява
Autor:
[Leonard Chodźko]
Według:

Tytuł:
"Kaluza, en Galicie"
Technika:
Staloryt z akwafortą
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Zaznacz wszystko