Grafiki i fotografie
Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
fotografia
Haslo:
Nisko
Autor:
Według:

Tytuł:
Wojewódzki Zjazd Leśników w Nisku / 1938 Konf. Leśników w Nisku.
Technika:
Fotografia podklejona w epoce (odautorsko?) na tekturę
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
fotografia
Haslo:
Nisko (?)
Autor:
Według:

Tytuł:
[Nisko?] "1.2.3/VI 1937. Konf. leśników."
Technika:
Fotografia podklejona w epoce (odautorsko?) na tekturę
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Nieśwież / Несвиж / Нясвіж okolice
Autor:
Kazimierz Piastuszkiewicz
Według:

Tytuł:
"TYP LUDOWY Z OKOLIC NIEŚWIEŻA. 1422"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
90 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Nieśwież / Несвиж / Нясвіж okolice
Autor:
Kazimierz Piastuszkiewicz
Według:

Tytuł:
"WIEŚNIAK Z OKOLIC NIEŚWIEŻA. 1278"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kleck / Клецк
Autor:
Wg Erazma Rudolfa Fabijańskiego
Według:

Tytuł:
"POLE BITWY POD KLECKIEM. (Rysował z natury Fabijański)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
trzy ryciny na jednej karcie
Haslo:
Nieśwież / Stołpce / Несвиж / Нясвіж / Столбцы / Стоўбцы
Autor:
Kazimierz Piastuszkiewicz wg Feliksa Brzozowskiego
Według:

Tytuł:
Obrazy z pobrzeży Niemna. I [...] "ZAŁUCZE. 973; [2] ZAMEK NIEŚWIEŻSKI. 974; [3] FARA NIEŚWIEŻSKA. 975"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
280 zł

Typ:
druk (ilustracja) (kompozycja 7 widoków)
Haslo:
Smolhów / Załucze / Borejkowszczyzna / Mir / Nieśwież / Wilno
Autor:
Wg Ksawerego Pillatiego na podstawie: 1) Napoleona Ordy; 2) i 3) Ludwika Kondratowicza; 4) J. Kuroczyckiego; 5) Feliksa Brzozowskiego; 6) Faustyna Łopatyńskiego; 7) Elżbiety Moniuszko-Nawroczyńskiej
Według:

Tytuł:
"Miejsca wspomnień o Ludwiku Kondratowiczu. (2045) 1, Smolhów, według rysunku z Albumu Napoleona Ordy. - 2) Załucze, według własnego rysunku Kondratowicza. - 3) Borejkowszczyzna, według własnego rysunku Kondratowicza. - 4) Mir, podług fotografii p. Kuroczyckiego. - 5) Nieśwież, podług rysunku F. Brzozowskiego. - 6) Ulica Młyna królewskiego w Wilnie, podług fotografii Faustyna Łopatyńskiego. - 7) Cmentarz Rosa w Wilnie, podług rysunku p. Moniuszkówny."
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Zaosie / Завоссе, Завосьсе
Autor:
J. Jarmużyński wg Edwarda Pawłowicza
Według:

Tytuł:
"Zaosie, miejsce urodzenia Mickiewicza. Podług rysunku E. Pawłowicza. (74)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Zaosie / Завоссе, Завосьсе
Autor:
[Wg J. Jarmużyńskiego na podstawie Edwarda Pawłowicza]
Według:

Tytuł:
"ZAOSIE, MIEJSCE URODZENIA ADAMA MICKIEWICZA."
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina (kompozycja)
Haslo:
Żywiec
Autor:
Józef Łoskoczyński wg Zygmunta Sidorowicza
Według:

Tytuł:
"Typy mieszczan z okolic Żywca w Galicyi. (1080)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Krupe
Autor:
M. Różański
Według:

Tytuł:
"Ruiny zamku w Krupem [...] (191)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
fotografia
Haslo:
Bielsko-Biała
Autor:
B. Ziarko
Według:

Tytuł:
"Pierwsze półrocze dla FSM w Bielsku-Białej zakończyło się pożegnaniem z "Syrenką" - samochodem, który przez wiele lat spełniał marzenia amatorów "czterech kółek" fot. B. Ziarko"
Technika:
Fotografia
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Trzyniec / Třinec / Trzynietz
Autor:
Karl (Carl) Tinter wg Rudolf Bernt
Według:

Tytuł:
"Kirche in Trzyniec."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Heralcice Wielkie / Velké Heraltice / Groß Herrlitz
Autor:
Wg Robert Russ (Ruß)
Według:

Tytuł:
"Groß=Herrlitz."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-teatry
Autor:
E. Baranowski i J. Jezierski wg Ksawerego Pillatiego
Według:

Tytuł:
"SCENA Z FANTAZYI DRAMATYCZNÉJ "TANCERKA," przedstawionéj na scenie Teatru Rozmaitości w dniu 31 Marca r. b. [...] 1150"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
druk (ilustracja) (kompozycja)
Haslo:
Warszawa-teatry
Autor:
Wg Czesława Jankowskiego
Według:

Tytuł:
"CHATA ZA WSIĄ." dramat J. K. Galasiewicza i Z. Mellerowéj, przedstawiony w dniu 5-ym lutego r. b. na scenie warszawskiéj. Rysował Czesław B. Jankowski. (1365)"
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-teatry
Autor:
Aleksander Regulski wg Henryka Pillatiego
Według:

Tytuł:
"KASSA TEATRU ROZMAITOŚCI W DNIU PRZEDSTAWIENIA GELDHABA. - Szanowny panie kassyerze, błagam pana o jeden bilecik. [...]"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-teatry
Autor:
Monogramista J. K.
Według:

Tytuł:
"Wnętrze teatru Rozmaitości w Warszawie po jego odbudowie. (293)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-teatry
Autor:
Jan Krajewski i Antoni Musiałowski wg Czesława Jankowskiego
Według:

Tytuł:
"Tymczasowy teatr Rozmaitości w salach redutowych w Warszawie. Rysował C. Jankowski. (238)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-teatry
Autor:
Aleksander Malinowski wg Ksawerego Pillatiego
Według:

Tytuł:
""Nowy Teatr" w Warszawie. (6067)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Zaznacz wszystko