Grafiki i fotografie
Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-teatry
Autor:
Antoni Musiałowski (albo Aleksander Malinowski) i Jan Telakowski wg Ksawerego Pillatiego
Według:

Tytuł:
"NOWO OTWARTY DNIA 25 LISTOPADA 1880 ROKU W WARSZAWIE "TEATR MAŁY". Scena z Łobzowian, komedyo-opery Wł. Anczyca, przedstawionéj w dzień otwarcia Teatru Małego. (5859)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina (kompozycja)
Haslo:
Warszawa-teatry
Autor:
L. Niemczyński i E. Baranowski wg Ksawerego Pillatiego
Według:

Tytuł:
"SCENY Z DRAMATU K. GALASIEWICZA "WSPÓLNE WINY". Rysował Ks. Pillati. 1010"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-teatry
Autor:
Andrzej Zajkowski i Kazimierz Olszewski wg Henryka Pillatiego
Według:

Tytuł:
"WARSZAWA. - Teatr letni w Tiwoli. (1947)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-teatry
Autor:
Edward Gorazdowski i Józef Holewiński wg Leonarda ("Leonard" Warszawa)
Według:

Tytuł:
"Śmierć Tumrego. Scena z dramatu "Chata za wsią". Podług fotogramu Leonarda. (6935)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
druk (ilustracja) (kompozycja wielowidokowa)
Haslo:
Warszawa-teatry
Autor:
Wg Władysława Sandeckiego
Według:

Tytuł:
"Teatrzyki ogródkowe. Wodewil. - Bellevue. - Alhambra. - Eldorado. Rysunek W. Sandeckiego. (3053)"
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
druk (ilustracja) (kompozycja)
Haslo:
Warszawa-Teatr Wielki
Autor:
1) i 7) Józef Ryszkiewicz starszy; 2) Miłosz Kotarbiński; 3) Julian Maszyński; 4) Jan Konopacki; 5) Wojciech Gerson; 6) Jan Owidzki; 8) Tadeusz Dowgird
Według:

Tytuł:
"Żywe obrazy wystawione w d. 21-ym b. m., w Teatrze Wielkim. 1) "Wiosenka," układu J. Ryszkiewicza. 2) "Sobótka," układu M. Kotarbińskiego. 3) "Wesele," układu J. Maszyńskiego. 4) "Pochód z gaikiem," układu J. Konopackiego. 5) "Wieczornice," układu W. Gersona. 6) "Kolęda," układu J. Owidzkiego. 7) "Okrężne," układu J. Ryszkiewicza. 8) "Wianki," układu T. Dowgirda. (2127)"
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
90 zł

Typ:
rycina (kompozycja)
Haslo:
Warszawa-Teatr Wielki
Autor:
Wg Jana Konopackiego
Według:

Tytuł:
"Żywe obrazy z powieści J. I. Kraszewskiego "Stara baśń", ułożone przez malarzy na dochód budowy gmachu T. Z. S. P. w Król. Pol. Rys. J. Konopacki."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
zestaw 2 rycin (kompozycji)
Haslo:
Warszawa-Teatr Wielki
Autor:
Drzeworytnia Bronisława Puca wg Wojciecha Gersona
Według:

Tytuł:
"ŻYWE OBRAZY Z "PANA TADEUSZA" przedstawione w Teatrze Wielkim dnia 2-go b. m. według własnych szkiców rysował Wojciech Gerson. [1] Spotkanie. Polowanie. Świątynia dumania. Sak. Zosia, karmiąca drób. Robak. 1145; [2] Tadeusz. Zaścianek - Hajże na Soplice! Zosia. Pożegnanie Tadeusza z Zosią. Toasty. Gerwazy i Protazy. 1146"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
400 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Warszawa-Teatr Wielki
Autor:
Drzeworytnia Warszawska wg Wojciecha Gersona (układ i rysunki?)
Według:

Tytuł:
"OBRAZY Z ŻYWYCH OSÓB, przedstawione na dochód "Przytuliska," w dniu 21 lutego r. b. w sali teatru Wielkiego, podług pomysłu i układu W. Gersona. Wiek Peryklesa. 394. Wiek Odrodzenia. 395"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-Teatr Wielki
Autor:
Wg Juliana Maszyńskiego
Według:

Tytuł:
"Pierwsze przedstawienie dramatu W. Rapackiego "Wit Stwosz" w teatrze Wielkim w Warszawie, d. 19 kwietnia. Akt 2. Podług rysunku Juliana Maszyńskiego. 438"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-Teatr Wielki
Autor:
Kazimierz Pomianowski wg Ksawerego Pillatiego
Według:

Tytuł:
"Scena z dramatu "Mauprat". (4964)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-Teatr Wielki
Autor:
Andrzej Zajkowski i Michał Kluczewski wg Michała Elwiro Andriollego
Według:

Tytuł:
"TEATR WIELKI W WARSZAWIE. DUCH WOJEWODY. (Opera L. Grossmana. Akt III. Scena duchów.) (2577)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
druk (ilustracja) (kompozycja)
Haslo:
Warszawa-Teatr Wielki / Adolf Wilbrandt
Autor:
Wg Ksawerego Pillatiego
Według:

Tytuł:
"Główne sceny z tragedyi A. WILBRANDTA: "ARRYA I MESSALINA," wystawionéj d. 11-go b. m na deskach Teatru wielkiego. Rysunek Ks. Pillatiego. (1709)"
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-Teatr Wielki
Autor:
Drzeworytnia Jana Salomona Minheymera wg Wojciecha Gersona
Według:

Tytuł:
"KONCERT NA DOCHÓD NIEZAMOŻNYCH STUDENTÓW SZKOŁY GŁÓWNÉJ, odbyty w Salach Redutowych pod dyrekcyą St. Moniuszki w d. 4 marca 1866 r. (Rysował W. Gerson; drzeworyt z pracowni J. Minheymera.)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-Teatr Wielki
Autor:
Wg Konrada Brandla
Według:

Tytuł:
"Widok teatru w Warszawie. Podług fotografii Brandla. (48)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-Teatr Wielki
Autor:
Ernest Boulay wg Henryka Pillatiego
Według:

Tytuł:
"WARSZAWA. WYJŚCIE Z TEATRU W MGLISTY ZIMOWY WIECZÓR. (2365)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
dwie ilustracje (druki) na jednej karcie
Haslo:
Kruszwica
Autor:
2) wg Jana Sas Zubrzyckiego
Według:

Tytuł:
"ZUBRZYCKI: SKARB IV. TABL. 312." [1] "ODRZWIA DO POŁUDNIOWEJ NAWY BOCZNEJ PROWADZĄCE z kollegiaty Kruszwickiej [...]"; [2] "SZCZEGÓŁ GŁOWICY ROMAŃSKIEJ TYCHŻE SAMYCH ODRZWI W KRUSZWICY. [...]"
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
50 zł

Typ:
dwie ilustracje (druki) na jednej karcie
Haslo:
Kruszwica
Autor:
Wg Wł. Suszczyńskiego
Według:

Tytuł:
"ZUBRZYCKI: SKARB IV. TABL. 311." "ODRZWIA W ŚCIANIE POŁUDNIOWEJ KOLLEGJATY KRUSZWICKIEJ na Kujawach [...] Fotografje Wł. Suszczyńskiego z Inowrocławia."
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
70 zł

Typ:
fotografia
Haslo:
Brzeziny
Autor:
Andrzej Zbraniecki
Według:

Tytuł:
"[...] z Zakładów Przemysłu Odzieżowego "Damina" w Brzezinach. [...] KAW-CAF - Zbraniecki"
Technika:
Fotografia
Pełny opis i większe skany/more details
90 zł

Typ:
album graficzny
Haslo:
Puszcza Białowieska
Autor:
Antoni Kamieński
Według:

Tytuł:
"Szkice z Puszczy Białowieskiej 14 kartonów Antoniego Kamieńskiego. Tekst Zygmunta Bartkiewicza"
Technika:
Litografie na tincie na kartonie (14 szt.), okładka w drzeworycie
Pełny opis i większe skany/more details
1800 zł

Zaznacz wszystko