"WYKUSZ ZAMKU KRZYƻACKIEGO W TORUNIU. 7680"
"Widok Podola."