Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03700
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Zamek Orawski
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Orawa (Słowacja)
Tytuł/Title:"Zamek Arwa.".
Autor/Author:Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński.
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana typograficznie pod kompozycją: "Rys. z nat. B. Stęczyński 1851".
Technika/Technique:Litografia
Wymiary/Size/Capacity:179x133 (ramka) mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, nieznaczne plamki.
Pochodzenie/Origin:Z: M. B. Z. Stęczyński: Tatry w dwudziestu czterech obrazach [...]. Kraków Księgarnia Katolicka 1860 tablica"Nr 75. str. 138.".
Inf. o Autorze/Information about an Author:M. B. Stęczyński (1814-1896) pisarz, poeta oraz płodny i dość ceniony rysownik-amator, a także litograf, zob. jedyne książkowe opracowanie jego biografii: Wojciech W. Wiśniewski: Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński (1814-1890 [...]. Kraków Wydawnictwo Promo 2006 (m. in. nt. stosowanych zmiennych imion przez Stęczyńskiego).
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Zamek Orawski na Słowacji w miejscowości Orawskie Podzamcze w okolicach Kubina, średniowieczna twierdza, obecny kształt zyskała po przebudowie na przełomie XVI/XVII w., zamek spłonął w 1800, później zrekonstruowany, w polskim władaniu częściowo w XV i XVI w. m. in. Piotra Komorowskiego.
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:Orawa
Numer katalogowy/Number:i03700
Kategorie tematyczne/Categories:architektura zamki / architecture castles/castle / Architektur Burgen/Burg / lithograph / Lithographie