Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:rycina
Hasło:Wilno
Autor:Marceli Wiśniewski
Według:
Tytuł:"[17.] Kościół Ś-go Jana i gmach pouniwersytecki w Wilnie."
Technika:Drzeworyt sztorcowy
Cena:190 zł


Typ:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło:Typy litewskie
Autor:Sosnowski
Według:
Tytuł:[1] "(Costume d'hiver d'un Lithuanien.)"; [2] "(Costume d'hiver d'une Lithuanienne.)"
Technika:Drzeworyty sztorcowe
Cena:180 zł


Typ:zestaw 2 rycin
Hasło:Juodkrantė / Schwarzort
Autor:
Według:
Tytuł:[1] "Die Kirche von Schwarzort."; [2] "Ansicht der "Kolonie" von Schwarzort."
Technika:Drzeworyty sztorcowe
Cena:200 zł


Typ:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło:Jaszuny / Jašiūnai / Feliks Boruń
Autor:1) Feliks Zabłocki; 2) Edward Gorazdowski
Według:
Tytuł:[1] "FELIKS BORUŃ (Podług fotografii Bayera)."; [2] "DWÓR W JASZUNACH."
Technika:Drzeworyty sztorcowe
Cena:300 zł


Typ:trzy ryciny na jednej karcie
Hasło:Wilno
Autor:
Według:
Tytuł:[1] "GRÓB I OŁTARZ Św. KAZIMIERZA W KATEDRZE WILEŃSKIEJ."; [2] "ZŁOŻENIE ZWŁOK Św. KAZIMIERZA DO TRUMNY. (Dzieło Danckerst'a)."; [3] "CUD WSKRZESZENIA DZIEWECZKI U TRUMNY Św. KAZIMIERZA. (Dzieło Danckerst'a). 1349"
Technika:Drzeworyty sztorcowe
Cena:200 zł


Typ:zestaw 3 rycin
Hasło:Typy litewskie / powstanie listopadowe
Autor:Wg Juliusza Kossaka
Według:
Tytuł:[1] "Jakaś niewiasta z dzieckiem na ręku zabiegła nam drogę...[...]"; [2] "...i odmówił nad nim modlitwę za konających... [...] (Rys. J. Kossak)"; [3] "Co więcej szydził z nich, bo przesadzając to w tę to w owę stronę przez szerokie rowy, igrał sobie z nimi.... [...]."
Technika:Drzeworyty sztorcowe
Cena:240 zł


Typ:zestaw 4 fotografii
Hasło:Troki / Trakai
Autor:
Według:
Tytuł:[1] ""Obozy" Troki - Kościół (wewnątrz) dn. 26.VII.35r. Kl. VI"; [2] ""Obozy" Troki - Kościół dn. 26.VI.1935r. Kl. VI"; [3] ""Obozy" Troki - Zamek dn. 25.VI.1935r. Kl. VI"; [4] ""Obozy" Troki - Jezioro Trockie dn. 25.VI.1935r. Kl. VI"
Technika:Fotografie
Cena:160 zł


Typ:druk (ilustracja) (3 widoki na jednej karcie)
Hasło:Troki / Wołożyn
Autor:Wg Józefa Myszkowskiego
Według:
Tytuł:[1] "RUINY ZAMKU NA JEZIORZE TROCKIÉM [...]. 7547"; [2] "KOŚCIÓŁ W WOŁOŻYNIE. 7548"; [3] "DWÓR W WOŁOŻYNIE. 7549"
Technika:Druki
Cena:100 zł


Typ:zestaw 2 rycin
Hasło:Wilno
Autor:
Według:
Tytuł:[1] "Widok miasta Wilna."; [2] "Plan miasta Wilna z czasów Jagiełły. *)"
Technika:Litografie
Cena:300 zł


Typ:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło:Typy litewskie
Autor:
Według:
Tytuł:[1] "WIEŚNIAK LITEWSKI."; [2] " WIEŚNIACZKA LITEWSKA."
Technika:Drzeworyty sztorcowe
Cena:150 zł


Typ:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło:Typy litewskie
Autor:
Według:
Tytuł:[1] "WIEŚNIAK LITEWSKI."; [2] " WIEŚNIACZKA LITEWSKA."
Technika:Drzeworyty sztorcowe wtórnie kolorowane
Cena:130 zł


Typ:rycina
Hasło:Typy polskie / Typy litewskie
Autor:
Według:
Tytuł:"54 1. Mazoviens, 2. Montagnards, 3. Lithuaniens, 4. Krakoviens."
Technika:Staloryt
Cena:200 zł


Typ:rycina
Hasło:Kalwaria i powiat / Kalvarija / Niemen / Nemunas
Autor:[Józef Michał Bazewicz]
Według:
Tytuł:"81. POW. KALWARYJSKI GUB. SUWALSKIEJ Typ z powiatu kalwaryjskiego. Nad Niemnem."
Technika:Chromolitografia
Cena:270 zł


Typ:rycina
Hasło:Sejny i powiat / Kopciowo (Justianów) / Liszków
Autor:[Józef Michał Bazewicz]
Według:
Tytuł:"83. POW. SEJNEŃSKI GUB. SUWALSKIEJ Dwór w Justjanowie. Rybak z pow. sejneńskiego. Ruiny zamku w Ruszkowie nad Niemnem."
Technika:Chromolitografia
Cena:350 zł


Typ:rycina
Hasło:Władysławów (Nowe Miasto) i powiat / Kudirkos Naumiestis (Vladislavovas)
Autor:[Józef Michał Bazewicz]
Według:
Tytuł:"84. POW. WŁADYSŁAWOWSKI GUB. SUWALSKIEJ Kościół we Władysławowie z częścią miasta."
Technika:Chromolitografia
Cena:270 zł


Typ:rycina
Hasło:Wyłkowyszki (Wiłkowyszki) powiat / Vilkaviškis / Pojeziory / Paežeriai
Autor:[Józef Michał Bazewicz]
Według:
Tytuł:"85. POW. WYŁKOWYSKI GUB. SUWALSKIEJ Pałac w Pojeziorach."
Technika:Chromolitografia
Cena:270 zł


Typ:rycina
Hasło:Wilno
Autor:Wg Alfreda Rurawskiego
Według:
Tytuł:"Antokol od kościoła św. Piotra w Wilnie."
Technika:Drzeworyt sztorcowy
Cena:200 zł


Typ:druk (ilustracja) (kompozycja wielowidokowa)
Hasło:Wilno / Ludwik Kondratowicz
Autor:Wg Jana Gwalberta Olszewskiego
Według:
Tytuł:"BASZTA GEDYMINA W WILNIE. L. KONDRATOWICZ (SYROKOMLA). OSTRA BRAMA."
Technika:Druk
Cena:100 zł


Typ:rycina
Hasło:Bobcin / Babtynas
Autor:Franciszek Szymański wg Feliksa Brzozowskiego
Według:
Tytuł:"Bobcin. Rezydencya niegdyś Księcia Romualda Giedroycia. [...] (6784)"
Technika:Drzeworyt sztorcowy
Cena:160 zł


Typ:rycina
Hasło:Borejkowszczyzna / Bareikiškes
Autor:
Według:
Tytuł:"Borykowszczyzna, miejsce pobytu Władysława Syrokomli."
Technika:Drzeworyt sztorcowy
Cena:150 zł


Zaznacz wszystko