Grafiki i fotografie

Oferta ikonografii


Oferta naszego sklepu internetowego zawiera oryginalne: grafiki, fotografie, rysunki, akwarele, akcje i obligacje etc. To największa w Polsce oferta grafiki !!!


Tu trochę koniecznego fachowego żargonu, prezentowana oferta sprzedaży zawiera przedstawienia ikonograficzne (inaczej widoki, wyobrażenia, obrazy) wykonane różnymi sposobami przede wszystkim oryginalne ryciny (grafiki) w różnych technikach graficznych, nadto dużą ilość fotografii, rzadziej rysunki, akwarele, ale także niemało starych druków w różnych technikach w tym szlachetnych, jak światłodruki i heliograwiury, druki będące papierami wartościowymi (akcje i obligacje) i inne jak np. papiery firmowe (rachunki firmowe) itp. Będą to zarówno dzieła sztuki jak np. grafika artystyczna i fotografia artystyczna, jak i różnego rodzaju dokumentacja wizualna różnych tematów o walorach dokumentalnych czyli ikonografia w szerokim znaczeniu.

W pierwszej kolejności wprowadzamy obiekty, jeśli przedstawiają motywy topograficzne - głównie widoki miejscowości, panoramy czy też widoki poszczególnych obiektów lub etnograficzne - najczęściej to typy ludowe, stroje ludowe z szeroko pojętych historycznie ziem polskich czyli Polska w obecnych granicach, jak i w dawnych granicach w tym I Rzeczpospolita, ale np. także Zaolzie i cały Śląsk czyli również ten Opawski. W ofercie będą też stopniowo widoki innych krajów i inne ryciny już bez związku z Polską i topografią/etnografią.

Prezentowaną oryginalną grafikę w większości stanowią graficzne powielenia malarskiego, rysunkowego czy fotograficznego wzoru, tak jak to zwykle bywało do końca wieku XIX. Dołączyliśmy również tzw. grafikę artystyczną (autorską), szczególnie jeśli zawiera motywy topograficzne lub etnograficzne. Sukcesywnie przedstawiamy również polską grafikę artystyczną oraz liczne portrety polskie, jak i wiele innych tematów. Proszę też pamiętać, iż sygnowanie grafiki (ryciny) ołówkiem to w zasadzie dopiero dwudziestowieczna maniera, wcześniej zasadą było sygnowanie na płycie albo wręcz prace były anonimowe.

Nasze zasoby grafiki są znacznie bogatsze niż prezentowane w ofercie internetowej, prosimy o podawanie innych interesujących Państwa tematów, chętnie sporządzimy indywidualne oferty z interesujących Panią/Pana tematów.

Z naszej oferty grafiki, która liczy ponad 50.000 rycin, prawie zawsze będziemy mogli zaoferować interesujące dla Państwa pozycje

Beata Kalke
Nowości

Stanisław Antoszewicz wg Konrada Brandla - "WARSZAWA. Szpital dla dzieci, fundacyi małżonków Bersohnów i Baumannów, przy ulicy Ślizkiéj. Podług fotografii K. Brandla. (5070)" 
 

- SOCIÉTÉ des FABRIQUES RUSSO=FRANÇAISES pour PRODUCTION d'ARTICLES en CAOUTCHOUC, GUTTA=PERCHA et de TÉLÉGRAPHIE sous la raison "PROWODNIK". [Towarzystwo Telegraficzne Prowodnik w Rydze] akcja tymczasowa na 100 rubli 26.06.1888 
 

- "WNĘTRZE TEATRU "ROZMAITOŚCI" ODBUDOWANEGO PO POŻARZE. [...] 1308" 
 

Całość wg Eliasza Stumanna - [1] "ZAKŁADY SZAJBLERA W ŁODZI. 7516-7519 WIDOK PRZĘDZALNI I TKALNI "KSIĘŻY MŁYN". BIELNIK, WYKOŃCZALNIA, DRUKARNIA I FARBIARNIA. SUSZARNIA. SALA PRZĄŚNIC DROSSLOWYCH (RING SPINNING FRAMES)."; [2] "ZAKŁADY SZAJBLERA W ŁODZI. 7520-7523 FARBIARNIA. DRUKARNIA. APARATY DO BIELENIA SUROWYCH TKANIN. SALA MASZYN, SNUJĄCYCH PRZĘDZĘ."; [3] "ZAKŁADY SZAJBLERA W ŁODZI. Podług fotogr. E. Sztumana w Łodzi. 7533-7538 ĆWICZENIA STRAŻY OGNIOWÉJ FABRYCZNÉJ. MASZYNA PAROWA FIRMY "BRACIA SULZER W WINTERTHUR". MASZYNY DO SKŁADANIA I MIERZENIA TKANIN. SALA DO MAGLOWANIA TKANIN. SALA KROSIEN MECHANICZNYCH. SALA ZE STĘPAMI." 
 

Kaspar Ulrich Huber wg Theodor Blätterbauer - "DAS HERZOGLICHE SCHLOSS IN OELS."