Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
fotografia
Haslo:
Łęczyca
Autor:
Abraham Konecki
Według:

Tytuł:
Technika:
Fotografia
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Łęczyca i powiat / Tum
Autor:
[Józef Michał Bazewicz]
Według:

Tytuł:
"19. POWIAT ŁĘCZYCKI GUB. KALISKIEJ Kościół w Tumie pod Łęczycą Ruiny zamku w Łęczycy."
Technika:
Chromolitografia
Pełny opis i większe skany/more details
280 zł

Typ:
zestaw 6 rycin
Haslo:
Łęczyca / Boruta
Autor:
Ryciny 1) i 5) Jan Styfi; ryciny 2), 3) i 6) Henryk Kübler, rycina 4) niesygnowana; wszystkie ryciny wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
"Boruta" [tytuł artykułu i cyklu rycin]. [1] "... a kiedy biédny kmieć narzekał i płakał, Boruta śmiał się całą gębą. (Pomysł i rysunek Kossaka)."; [2] "W kącie, na bryle złota, siedział sam Boruta, w postaci sowy z iskrzącemi oczyma. (pom. i rys. Kossaka)."; [3] "Boruta w lochu zamku łęczyckiego. (Pomysł i rysunek Kossaka)"; [4] "Uniósł beczkę i wysączył ją gracko. (Pomysł i rysunek Kossaka)."; [5] "Pan młody przerzucił nagle kord z prawéj ręki w lewą i odciął Borucie dwa palce. (Pomysł i rysunek Kossaka)."; [6] "Wróciwszy do swego lochu, leżał na próżnych beczkach, liżąc rękę okaléczoną. (Pomysł i rysunek Kossaka)."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
400 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Łęczyca
Autor:
Wg Brülla
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PP. NORBERTANEK W ŁĘCZYCY PRZED R. 1877. (Podług fotografii Brülla w Kaliszu)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Łęczyca
Autor:
W. Czajkowski wg Brülla
Według:

Tytuł:
"STARY KLASZTOR P. P. NORBERTANEK W ŁĘCZYCY. (Podług fotografii Brülla w Kaliszu)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Łęczyca
Autor:
W. Czajkowski wg Brülla
Według:

Tytuł:
"STARY KLASZTOR P. P. NORBERTANEK W ŁĘCZYCY. (Podług fotografii Brülla w Kaliszu)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Łęczyca
Autor:
Ludwik Frick wg Franciszka Kostrzewskiego na podstawie B. F. Królikowskiego (albo Janisława Bromiwoja Królikowskiego)
Według:

Tytuł:
"SZCZĄTKI ZAMKU W ŁĘCZYCY. (Rysował z natury Królikowski)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Łęczyca
Autor:
Wg Seweryna Oleszczyńskiego
Według:

Tytuł:
"Zamek Łęczycki [...]"
Technika:
Litografia
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Łęczyca
Autor:
Według:

Tytuł:
"ZAMEK ŁĘCZYCKI PRZED ROKIEM 1834."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy (?)
Pełny opis i większe skany/more details
90 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Łęczyca
Autor:
Według:

Tytuł:
"ZAMEK ŁĘCZYCKI W OBECNYM STANIE."
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
70 zł

Typ:
dwie ilustracje (druki) na jednej tablicy
Haslo:
Kleczkowo / Łęczyca
Autor:
1) wg Romanowskiego, 2) wg Jana Sas Zubrzyckiego
Według:

Tytuł:
"ZUBRZYCKI: SKARB III. TABL. 251. [1] WYSTAWA PRZEDNIA KOŚCIOŁA W KLECZKOWIE KOŁO ŁOMŻY [...] Rys. inż. Romanowski [...]; [2] WYSTAWA PRZEDNIA KOŚCIOŁA P.P. NORBERTANEK W ŁĘCZYCY [...]."
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
80 zł

Zaznacz wszystko