Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
zestaw 4 rycin
Haslo:
Pińsk / Dawidgródek / Petryków / Ochowo / Пінск / Пинск / Давыд-Гарадок / Петрыкаў /
Autor:
1) i 2) Aleksander Regulski; 3) Kazimierz Krzyżanowski; 4) Edward Gorazdowski
Według:

Tytuł:
[1] "MIESZCZANKA Z DAWIDGRÓDKA."'; [2] "WIDOK PIŃSKA ze strony południowéj"; [3] "MIESZCZANKA Z PETRYKOWA."; [4] "KOŚCIÓŁ W OCHOWIE POD PIŃSKIEM."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
450 zł

Typ:
zestaw 2 rycin
Haslo:
Białoruś
Autor:
Według:

Tytuł:
[1] "Tablica I. Kurhan w gubernii mińskiéj."; [2] "Tablica II. Rzeczy w kurhanach znajdowane."
Technika:
Litografie
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
zestaw 4 rycin
Haslo:
Białoruś
Autor:
Według:

Tytuł:
[1] "Tablica I. Kurhan w gubernii mińskiéj."; [2] "Tablica II. Rzeczy w kurhanach znajdowane."; [3] "Tablica III. Rzeczy w kurhanach znajdowane."; [4] "Tablica IV. Rzeczy w kurhanach znajdowane."
Technika:
Litografie
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
zestaw 3 rycin na 2 kartach
Haslo:
Mozyrz / Мазыр
Autor:
Edward Gorazdowski
Według:

Tytuł:
[1] "WIDOK OGÓLNY MOZYRA"; [2] "KOŚCIÓŁ CYSTERSEK W MOZYRZE"; [3] "KOŚCIÓŁ KSIĘŻY BERNARDYNÓW W MOZYRZE"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
600 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Orsza / Орша / Ворша
Autor:
Józef Krzesz (Męcina-Krzesz)
Według:

Tytuł:
"Bitwa pod Orszą. Podług obrazu Krzesza, z wystawy obrazów Krywulta. (6954)"
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Mińsk okolice / powstanie styczniowe
Autor:
Barbant starszy albo Charles Barbant wg Gustave Janet na podstawie M. Auclair (Carauli)
Według:

Tytuł:
"Dames polonaises se réunissant chez la comtesse D... pour faire de la charpie (gouvernement de Minsk). - Croquis de M. Carauli"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Dobośnia / Добасна
Autor:
Wg Bronisława Podbielskiego na podstawie Napoleona Ordy
Według:

Tytuł:
"Dobośnia (gubernia mińska). Własność pana Edgara Bułhaka. 276"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Zamek Wodka (?) / powstanie styczniowe
Autor:
Barbant starszy albo Charles Barbant wg Félix Thorigny
Według:

Tytuł:
"ÉVÉNEMENTS DE POLOGNE. - Ambulances établies dans les dépendances du château de Wodka (Lithuanie)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Borysów / Барысаў / Борисов / powstanie styczniowe
Autor:
[Charles Maurand] wg [Gustave Janet] na podstawie M. Auclair (Carauli)
Według:

Tytuł:
"ÉVÉNEMENTS DE POLOGNE - Le général russe Grunt, fait prisonnier par Sobek, est mis en liberté par les Polonais (Borisow). (D'aprés le croquis de M. Carauli.)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Słuck / Слуцк / Слу́цак / Слуцк
Autor:
Według:

Tytuł:
"Fara w Słucku. (5323)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Smolany / Смаля́ны / Tomasz Zan
Autor:
Jan Telakowski wg Napoleona Ordy
Według:

Tytuł:
"Grobowiec Tomasza Zana w Smolanach. (5028)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Ratkowszczyzna
Autor:
Józef Sosiński wg Jana Moniuszki
Według:

Tytuł:
"Grób rodziców ś. p. Moniuszki, na cmentarzu wiejskim, w majętności Radkowszczyźnie, w gub. mińskiéj. (Podług szkicu Jana Moniuszki, syna ś. p. Stanisława)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Smolany / Смаля́ны
Autor:
Edward Gorazdowski wg Romana Szwojnickiego
Według:

Tytuł:
"Grób Zanów w Smolanach. rys. Roman Szwoynicki"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Jurewicze / Юравічы / Юревичи
Autor:
Konstanty Przykorski
Według:

Tytuł:
"JUROWICE."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina (kompozycja 10 widoków)
Haslo:
Witebsk / Витебск / Віцебск
Autor:
Władysław Bojarski wg Bronisława Podbielskiego
Według:

Tytuł:
"KOŚCIOŁY KATOLICKIE W WITEBSKU. [...] 1. Kościół farny. 2. Pojezuicki. 3. Pobernardyński. 4. Podominikański. 5. Popijarski. 6. Potrynitarski. 7. Św. Barbary. 8. Kaplica św. Krzyża. 9. Kaplica Maryawitek. 10. Kaplica pp. Slepściów. 1433"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
350 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Mozyrz / Мазыр
Autor:
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ CYSTERSEK W MOZYRZE."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Mozyrz / Мазыр
Autor:
Edward Gorazdowski
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ KSIĘŻY BERNARDYNÓW W MOZYRZE."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Łohojsk / Лагойск
Autor:
Jan Krajewski wg Bronisława Podbielskiego
Według:

Tytuł:
"Łohojsk, posiadłość hr. Oskara Tyszkiewicza. (245)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Polesie
Autor:
Według:

Tytuł:
"MAPPA KANALIZACYI BŁÓT POLESKICH. (5077)"
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
druk (ilustracja) (kompozycja 7 widoków)
Haslo:
Smolhów / Załucze / Borejkowszczyzna / Mir / Nieśwież / Wilno
Autor:
Wg Ksawerego Pillatiego na podstawie: 1) Napoleona Ordy; 2) i 3) Ludwika Kondratowicza; 4) J. Kuroczyckiego; 5) Feliksa Brzozowskiego; 6) Faustyna Łopatyńskiego; 7) Elżbiety Moniuszko-Nawroczyńskiej
Według:

Tytuł:
"Miejsca wspomnień o Ludwiku Kondratowiczu. (2045) 1, Smolhów, według rysunku z Albumu Napoleona Ordy. - 2) Załucze, według własnego rysunku Kondratowicza. - 3) Borejkowszczyzna, według własnego rysunku Kondratowicza. - 4) Mir, podług fotografii p. Kuroczyckiego. - 5) Nieśwież, podług rysunku F. Brzozowskiego. - 6) Ulica Młyna królewskiego w Wilnie, podług fotografii Faustyna Łopatyńskiego. - 7) Cmentarz Rosa w Wilnie, podług rysunku p. Moniuszkówny."
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Zaznacz wszystko