Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
zestaw czterech rycin na dwóch kartach
Haslo:
Pińsk / Dawidgródek / Petryków / Ochowo / Пінск / Пинск / Давыд-Гарадок / Давид-Городок / Петрыкаў
Autor:
1) i 2) Aleksander Regulski; 3) Kazimierz Krzyżanowski; 4) Edward Gorazdowski
Według:

Tytuł:
[1] "MIESZCZANKA Z DAWIDGRÓDKA."'; [2] "WIDOK PIŃSKA ze strony południowéj"; [3] "MIESZCZANKA Z PETRYKOWA."; [4] "KOŚCIÓŁ W OCHOWIE POD PIŃSKIEM."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
450 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Petryków
Autor:
Kazimierz Krzyżanowski
Według:

Tytuł:
"MIESZCZANKA Z PETRYKOWA."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Zaznacz wszystko