Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
zestaw czterech rycin na dwóch kartach
Haslo:
Pińsk / Dawidgródek / Petryków / Ochowo / Пінск / Пинск / Давыд-Гарадок / Давид-Городок / Петрыкаў
Autor:
1) i 2) Aleksander Regulski; 3) Kazimierz Krzyżanowski; 4) Edward Gorazdowski
Według:

Tytuł:
[1] "MIESZCZANKA Z DAWIDGRÓDKA."'; [2] "WIDOK PIŃSKA ze strony południowéj"; [3] "MIESZCZANKA Z PETRYKOWA."; [4] "KOŚCIÓŁ W OCHOWIE POD PIŃSKIEM."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
450 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Dawidgródek / Давыд-Гарадок / Давид-Городок
Autor:
Aleksander Regulski
Według:

Tytuł:
"MIESZCZANKA Z DAWIDGRÓDKA."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina (kompozycja wielowidokowa)
Haslo:
Pińsk / Widzibór / Dawidgródek / Пінск / Пинск / Давыд-Гарадок / Давид-Городок
Autor:
Edward Nicz wg Włodzimierza Zamarajewa
Według:

Tytuł:
"PIŃSZCZYZNA. 1. Ubranie głowy wieśniaczek z pod Pińska. - 2. Prom na rzece Pinie pod Pińskiem. - 3. Lamus w Widyborze z r. 1721. - 4. Wieśniak z pod Pińska. - 5. Część przystani w Pińsku w pobliżu Fary. - 6. Mieszczanka z Dawidgródka. - 7. Kościół Kommunistów w Pińsku. - 8. Cmentarz wiejski w Widyborze. Rys. z natury W. Zamarajew, ryt. Edward Nicz w Drzeworytni "Kłosów"."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
350 zł

Zaznacz wszystko