SQLSTATE[42601]: Syntax error: 7 BŁĄD: błąd składni w lub blisko "osh" LINE 1: ...from obj o where o.obj_miejscowosc ilike '%Kid\'osh (Ukrai... ^, query was: select count(o.obj_id) from obj o where o.obj_miejscowosc ilike '%Kid\'osh (Ukraina-Zakarpacie)%' and o.obj_ile > 0