Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina
Haslo:
Kraków (Tyniec)
Autor:
Według:

Tytuł:
"Klasztór Tyniecki."
Technika:
Litografia
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków (Tyniec)
Autor:
Edward Gorazdowski wg Adolfa Kozarskiego
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ I KLASZTOR BENEDYKTYNÓW W TYŃCU. (Rysował z natury Kozarski)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
270 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków (Tyniec)
Autor:
[Leonard Chodźko]
Według:

Tytuł:
"Monastére de Tyniec."
Technika:
Staloryt
Pełny opis i większe skany/more details
280 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków (Tyniec)
Autor:
Wg Mieczysława (?) Woronieckiego
Według:

Tytuł:
"Oddrzwia z czarnego marmuru w klasztorze tynieckim. Podług rysunku księcia Woronieckiego. 320"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków (Tyniec) / Wisła
Autor:
Według:

Tytuł:
"Tyniec."
Technika:
Litografia
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków (Tyniec) / Wisła
Autor:
Według:

Tytuł:
[Tyniec]
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków (Tyniec)
Autor:
Leon Kosmulski
Według:

Tytuł:
"TYNIEC"
Technika:
Drzeworyt
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków (Tyniec)
Autor:
Michał Kluczewski wg Władysława Szernera
Według:

Tytuł:
"TYNIEC. (Rysował z natury Szerner.) (1928)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
170 zł

Typ:
fotografia
Haslo:
Kraków (Tyniec)
Autor:
Edward Doliwa-Falkowski
Według:

Tytuł:
"Wisła w Tyńcu [...]"
Technika:
Fotografia
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków (Tyniec)
Autor:
Georges Larbalestier wg Jana Nepomucena Głowackiego
Według:

Tytuł:
"[...] KLASZTOR i KOŚCIOL TYNIECKI [...]."
Technika:
Staloryt
Pełny opis i większe skany/more details
380 zł

Zaznacz wszystko