Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina
Haslo:
Kraków-kościoły
Autor:
Johann Wenzel Zinke
Według:

Tytuł:
"10. Kościoł Sgo Andrzeja PP. Klarysek (przy Ulicy Grodzkiéj.)"
Technika:
Staloryt
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków-kościoły
Autor:
Johann Wenzel Zinke
Według:

Tytuł:
"11. Koscioł Sgo Idziego. (przy Ulicy Grodzkiéj)"
Technika:
Staloryt
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków (Stradom)
Autor:
Johann Wenzel Zinke
Według:

Tytuł:
"12. Kościoł Nawrócenia Sgo Pawła.- XX Missyonarzy. (na Stradomiu)"
Technika:
Staloryt
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków-kościoły
Autor:
Johann Wenzel Zinke
Według:

Tytuł:
"13. Kościoł Sgo Józefa, PP. Bernardynek (przy Ulicy Sgo Józefa.)"
Technika:
Staloryt
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków (Stradom)
Autor:
Johann Wenzel Zinke
Według:

Tytuł:
"14. Koscioł XX Bernardynów (na Stradomiu.)"
Technika:
Staloryt
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków-kościoły
Autor:
Johann Wenzel Zinke
Według:

Tytuł:
"17. Kościoł Stéj Anny (przy Ulicy Stéj Anny.)"
Technika:
Staloryt
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków-kościoły
Autor:
Johann Wenzel Zinke
Według:

Tytuł:
"18. Kościoł Sgo Norberta, Grecko-Unicki (przy Ulicy Wiślnéj.)"
Technika:
Staloryt
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków-kościoły
Autor:
Johann Wenzel Zinke
Według:

Tytuł:
"19. Kościoł Przemienienia Pańsk: XXzy Pijarów (widziany od strony plantacyi.)"
Technika:
Staloryt
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków-kościoły
Autor:
Johann Wenzel Zinke
Według:

Tytuł:
"20. Kościoł S-go Jana (przy Ulicy S-go Jana.)"
Technika:
Staloryt
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków (Kazimierz)
Autor:
Wg Hipolita Lipińskiego
Według:

Tytuł:
"20 Kościół św. Katarzyny w Krakowie"
Technika:
Litografia
Pełny opis i większe skany/more details
400 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków-kościoły
Autor:
Johann Wenzel Zinke
Według:

Tytuł:
"21. Kościoł na Gródku PP Dominikanek (przy Ulicy Mikołajskiej)"
Technika:
Staloryt
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków-kościoły
Autor:
Johann Wenzel Zinke
Według:

Tytuł:
"24. Kościoł Stéj Scholastyki (przy Ulicy Rózanéj)"
Technika:
Staloryt
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków-kościoły
Autor:
Johann Wenzel Zinke
Według:

Tytuł:
"25. Kościoł Marków, Dzisiaj dom XX Emerytów (przy Ulicy Sławkowskiéj)"
Technika:
Staloryt
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków-kościoły
Autor:
Johann Wenzel Zinke
Według:

Tytuł:
"26. Kościoł Sgo Kazimierza XXży Reformatów (widziany Z Frontu)"
Technika:
Staloryt
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków-kościoły
Autor:
Johann Wenzel Zinke
Według:

Tytuł:
"27. Koscioł Sgo Kazimierza XX Reformatów (widziany od plantacyi)"
Technika:
Staloryt
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków (Kleparz)
Autor:
Johann Wenzel Zinke
Według:

Tytuł:
"28. Kościoł Sgo Floryana (na Kleparzu)"
Technika:
Staloryt
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków (Kleparz)
Autor:
Johann Wenzel Zinke
Według:

Tytuł:
"29. Kościoł Sgo Franciszka Salezego, PP. Wizytek (na Kleparzu)"
Technika:
Staloryt
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków (Kleparz)
Autor:
Johann Wenzel Zinke
Według:

Tytuł:
"29. Kościoł Sgo Franciszka Salezego, PP. Wizytek (na Kleparzu)"
Technika:
Staloryt
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków-Wawel
Autor:
Johann Wenzel Zinke
Według:

Tytuł:
"2. Kościoł Katedralny i Zamek na Wawelu (widziany od strony Kazimierza.)"
Technika:
Staloryt
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków (Piasek)
Autor:
Johann Wenzel Zinke
Według:

Tytuł:
"30. Kościoł Księży Kapucynów (na piasku)"
Technika:
Staloryt
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Zaznacz wszystko