Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Typy litewskie
Autor:
Sosnowski
Według:

Tytuł:
[1] "(Costume d'hiver d'un Lithuanien.)"; [2] "(Costume d'hiver d'une Lithuanienne.)"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
zestaw 3 rycin
Haslo:
Typy litewskie / powstanie listopadowe
Autor:
Wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
[1] "Jakaś niewiasta z dzieckiem na ręku zabiegła nam drogę...[...]"; [2] "...i odmówił nad nim modlitwę za konających... [...] (Rys. J. Kossak)"; [3] "Co więcej szydził z nich, bo przesadzając to w tę to w owę stronę przez szerokie rowy, igrał sobie z nimi.... [...]."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Typy litewskie
Autor:
Według:

Tytuł:
[1] "WIEŚNIAK LITEWSKI."; [2] " WIEŚNIACZKA LITEWSKA."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Typy litewskie
Autor:
Według:

Tytuł:
[1] "WIEŚNIAK LITEWSKI."; [2] " WIEŚNIACZKA LITEWSKA."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe wtórnie kolorowane
Pełny opis i większe skany/more details
130 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy polskie / Typy litewskie
Autor:
Według:

Tytuł:
"54 1. Mazoviens, 2. Montagnards, 3. Lithuaniens, 4. Krakoviens."
Technika:
Staloryt
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy litewskie / Wilia / Neris
Autor:
Jan Telakowski wg Michała Elwiro Andriollego
Według:

Tytuł:
"Brzegi Wilii. (Z "Obrazów Litewskich" Chodźki.) (5217)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy litewskie
Autor:
Według:

Tytuł:
"Chłopek żmudzki."
Technika:
Litografia
Pełny opis i większe skany/more details
60 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy litewskie
Autor:
[Leonard Chodźko]
Według:

Tytuł:
"Costumes des Paysans Polonais, en Litvanie."
Technika:
Staloryt
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy litewskie / Typy polskie
Autor:
Według:

Tytuł:
"Costumes lithuaniens et polonais. Petit seigneur lithuanien. Paysan, tenue d'hiver, garde forest. ou piqueur. Paysanne lithuanienne. Femme lithuanienne, en tenue d'hiver. Juifs, ten. d'hiver. Juif, ten. d'été. Valet en livrée. Jeune fille, tenue de travail. Paysan, tenne de travail."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy litewskie
Autor:
Edward Gorazdowski wg Wincentego Śleńdzińskiego
Według:

Tytuł:
"Dzieci litewskie. Kopia obrazu W. Ślendzińskiego [...]."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
80 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy litewskie / powstanie styczniowe
Autor:
Charles Maurand wg Gustave Janet na podstawie M. Auclair (Carauli)
Według:

Tytuł:
"EVÉNEMENTS DE POLOGNE. - Paysans pretant serment entre les mains de l'assesseur, le capitaine Astarteff (Lithuanie). (D'aprés le croquis de M. Carauli)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy litewskie
Autor:
Wg M. Auclair (Carauli)
Według:

Tytuł:
"Féte de la moisson en Lithuanie. (Voir la page suivante.)" [Dożynki]
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy litewskie
Autor:
Według:

Tytuł:
"Litwini z 16 go wieku. Ubiory z 17 go wieku."
Technika:
Litografia
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy litewskie
Autor:
Według:

Tytuł:
"Litwin pogański."
Technika:
Litografia
Pełny opis i większe skany/more details
70 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy litewskie
Autor:
J. Jezierski wg Stanisława Witkiewicza
Według:

Tytuł:
"NA ŻMUJDZI. Obraz St. Witkiewicza."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy litewskie
Autor:
Wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
"Nr. 114. Wiek XVI. Niewiasty wyższego stanu na Litwie, w ubiorach do wyjścia do domu. (Rysunek wzięty ze zbioru Kilisińskiego)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy litewskie / Typy białoruskie
Autor:
Ludwik Frick wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
"Nr. 125. Wiek XVI. Litwin z buławą i tarczą, i Rusin z łukiem i sajdakiem. (Rysunek wzięty z ryciny znajdującej się w zbiorze Cezarego Vecelli)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy litewskie
Autor:
Kazimierz Kuczyński wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
"Nr. 126. Wiek XVI. Litwini stanu rycerskiego, jeden w kołczudze uzbrojony w samopał; drugi z łukiem w ręku i sajdakiem przy boku. (Rysunek wzięty ze zbioru Kilisińskiego)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina (kompozycja wielowidokowa)
Haslo:
Litwa. Typy litewskie / Żmudź / Mazowsze / Pińszczyzna / łowiectwo
Autor:
Wg Józefa Ryszkiewicza starszego
Według:

Tytuł:
"Polowanie na pińskich błotach. - Wędzarnia litewska. - Wypalanie węgli w żmujdzkich borach. - Na Mazowszu w czasie odpustu."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy litewskie
Autor:
Wg Józefa Ryszkiewicza starszego
Według:

Tytuł:
"PONOCNY NA ŻMUJDZI."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
80 zł

Zaznacz wszystko