Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Lwów-panoramy
Autor:
Według:

Tytuł:
"143. Lwów."
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
90 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Lwów-Rynek
Autor:
Według:

Tytuł:
"144. W Rynku lwowskim."
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
80 zł

Typ:
druk (ilustracja) (kompozycja 6 widoków)
Haslo:
Adam Mickiewicz / Artur Grottger / Stanisław Moniuszko / Zygmunt Krasiński / Fryderyk Chopin / Juliusz Słowacki
Autor:
1) wg Pawła Merwarta; 2) wg Edwarda Trzemeskiego; 3) wg Józefa Ejsmonda; 4) wg Miłosza Kotarbińskiego; 5) i 6) wg Feliksa Brzozowskiego na podstawie Teodora Axentowicza
Według:

Tytuł:
"1) Grób Adama Mickiewicza na Montmorency pod Paryżem, rysował na miejscu P. Merwart. - 2) Grób Artura Grottgera na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, według fotogramu E. Trzemeskiego rysował J. Maszyński. - 3) Grób Stanisława Moniuszki na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, rysował z natury J. Eysmond. - 4) Grób Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze (trumna trzecia, czarna), rysował na miejscu M. Kotarbiński. - 5) Grób Fryderyka Szopena na Pére Lachaise w Paryżu, według szkicu T. Axentowicza rysował F. Brzozowski. - 6) Grób Juliusza Słowackiego na Montmartre w Paryżu, według szkicu T. Axentowicza rysował F. Brzozowski."
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
zestaw 5 fotografii
Haslo:
Lwów-kościoły
Autor:
Według:

Tytuł:
[1] "Lwów kościół oo. dominikanów 1935r."; [2] "Lwów kościół oo. dominikanów ołtarz główny z cudowną Matką Boską 1935r."; [3] "Lwów kościół oo. dominikanów ołtarz Matki Boskiej Jackowej 1935r."; [4] "Lwów kościół oo. dominikanów cudowny Chrystus 1935r."; [5] ""Lwów kościół oo. dominikanów szopka 1935r."
Technika:
Fotografie po ca
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Lwów
Autor:
Rycina 1) Józef Łoskoczyński; rycina 2) Julian Schübeler wg Romana Szwojnickiego
Według:

Tytuł:
[1] "Medal przyznawany wystawom za odznaczające się okazy. 587"; [2] "Pawilon miasta Drohobyczy. 588"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
170 zł

Typ:
trzy ryciny na dwóch kartach
Haslo:
Lwów
Autor:
1) Kazimierz Piastuszkiewicz; 3) Władysław Bojarski; ryciny 2) i 3) według Edwarda Trzemeskiego
Według:

Tytuł:
[1] "NOWY GMACH SEJMOWY WE LWOWIE. [...] 859"; [2] "SALA POSIEDZEŃ SEJMU LWOWSKIEGO. Podług fotografii Ed. Trzemeskiego we Lwowie. 860"; [3] "WEJŚCIE GŁÓWNE W GMACHU SEJMU LWOWSKIEGO. Podług fotografii Ed. Trzemeskiego we Lwowie. 862"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
380 zł

Typ:
zestaw 6 fotografii
Haslo:
Lwów
Autor:
Według:

Tytuł:
[1] "Obozy" Lwów - mury starego Lwowa Dn. 28.VII.36 R No.49 Kl.VII"; [2] "Obozy" Lwów - Na cmentarzu Orląt Lwowa Dn. 28.VII.36 R No.50 Kl.VII"; [3] "Obozy" Lwów - Na cmentarzu Orląt Lwowa Dn. 28.VII.36 R No.51 Kl.VII"; [4] "Obozy" Lwów - teatr. dn. 27.1936 R No.52 Kl.VII"; [5] "Obozy" Lwów - Pomnik Mickiewicza dn. 28.VII.1936 R No.53 Kl.VII"; [6] "Obozy" Lwów - Pomnik Sobieskiego dn. 28.VII.36 R No.54 Kl.VII"
Technika:
Fotografie po ca
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
zestaw 2 rycin
Haslo:
Lwów
Autor:
Według:

Tytuł:
[1] "Pamiątki Jana III. we Lwowie. IOANNES III D.G. REX POLONIAE MAG. DVX LITVAN. RVS. FIERI FECIT."; [2] "Pamiątki Jana III. we Lwowie. IOANNIS III POLONIARUM REGIS SCVTUM COELO LAPSVM LAPSA DEDIT LATH MVRIS ANCILIA MOENIA MOENIBVS HIS MELIVS PERGAMVM HIC UMBO DABIT."
Technika:
Litografie
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
fotografia
Haslo:
Lwów
Autor:
Według:

Tytuł:
"8.VIII.37. Km 50 [...] / Okręgowe Zawody PPW Lwów-Janów/Janów-Lwów - 50 Km 8 sierpnia 1937"
Technika:
Fotografia
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
akcja
Haslo:
Lwów
Autor:
Według:

Tytuł:
"AKCJA LWOWSKIEGO TOWARZYSTWA AKCYJNEGO BROWARÓW X. Emisja na 100 zł STO ZŁOTYCH" Akcja na okaziciela Lwów 29.10.1928
Technika:
Litografia trójbarwna
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
akcja
Haslo:
Lwów
Autor:
Według:

Tytuł:
"AKCYA BANKU PRZEMYSŁOWEGO DLA KRÓLESTWA GALICYI I LODOMERYI Z WIELKIM KSIĘSTWEM KRAKOWSKIEM na CZTERYSTA (400) KORON DWIEŚCIEOŚMDZIESIĄT MAREK POLSKICH Lwów, dnia 31. marca 1919."
Technika:
Litografia
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Lwówek Śląski / Löwenberg in Schlesien
Autor:
Wg fotografii Julius Hollos
Według:

Tytuł:
"Am Rathaus in Löwenberg. Tafel 35. Schlesien II."
Technika:
Druk barwny
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Lwów-Rynek
Autor:
Wg Friedrich Ohmann
Według:

Tytuł:
"Anczewski'sches Patrizierhaus in Lemberg."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Lwów-kościoły
Autor:
Alojzy Tomaszewski
Według:

Tytuł:
"ARCHI-KATEDRA W STOŁECZNÉM MIEŚCIE LWOWIE."
Technika:
Litografia
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Lwów-kościoły
Autor:
Monogramista W wg Karl von Siegl
Według:

Tytuł:
"Aus der katholischen Kathedralkirche in Lemberg."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Lwów
Autor:
Wg Rudolf Bernt
Według:

Tytuł:
"Aus der kleinen Synagoge in der Wechslergasse zu Lemberg."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
fotografia
Haslo:
Lwów
Autor:
Michał Blaustein
Według:

Tytuł:
["Bal we Lwowie"]
Technika:
Fotografia
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Lwów-Rynek
Autor:
Alojzy Tomaszewski
Według:

Tytuł:
"BANNITA Z LISTEM ŻELAZNYM CZYLI: ŚCIĘCIE ROBERTA WOYNIŁĘ we Lwowie na rynku. - Zdarzenie r. 1673 z akt Grodzkich."
Technika:
Litografia
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Pilchowice / Mauer
Autor:
Według:

Tytuł:
"Bobertalsperre bei Mauer im Riesengebirge."
Technika:
Druk barwny
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Lwów-cerkwie
Autor:
Alojzy Tomaszewski
Według:

Tytuł:
"CERKIEW METROPOLITALNA S. JERŻEGO WE LWOWIE."
Technika:
Litografia
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Zaznacz wszystko