Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina
Haslo:
Lwów-cerkwie
Autor:
Alojzy Tomaszewski
Według:

Tytuł:
"CERKIEW METROPOLITALNA S. JERŻEGO WE LWOWIE."
Technika:
Litografia
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Lwów-cerkwie
Autor:
Monogramista A. J wg Friedrich Ohmann
Według:

Tytuł:
"Die Georgskirche in Lemberg."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Lwów-cerkwie
Autor:
Wg Friedrich Ohmann
Według:

Tytuł:
"Die griechische Stadtkirche in Lemberg."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Lwów-cerkwie
Autor:
Wg Friedrich Ohmann
Według:

Tytuł:
"Hofansicht der griechischen sogenannten walachischen Kirche in Lemberg (XVII. Jahrhundert)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Lwów-cerkwie
Autor:
Józef Holewiński wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
"Jarmark pod Świętym Jurem we Lwowie. (Rysował Juliusz Kossak.) (1543)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Lwów-cerkwie
Autor:
Wg Edwarda Trzemeskiego
Według:

Tytuł:
"Mittelthür aus dem ehemaligen Ikonostas der ruthenischen Pfarrkirche in Lemberg. (nach einer Photographie von Trzemeski in Lemberg)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
80 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Lwów-cerkwie
Autor:
Według:

Tytuł:
"Ś. Jury we Lwowie."
Technika:
Litografia
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Lwów-cerkwie
Autor:
Piotr Dyamentowski wg Jana Matejki
Według:

Tytuł:
"WEJŚCIE DO CERKWI WOŁOSKIÉJ WE LWOWIE, OD STRONY DZIEDZIŃCA. Rysował z natury Jan Matejko. (2370)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Lwów-cerkwie
Autor:
Według:

Tytuł:
"Wołoska cerkiew we Lwowie."
Technika:
Litografia
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Lwów-cerkwie
Autor:
Wg Karola Młodnickiego na podstawie fotografii Józefa Edera
Według:

Tytuł:
"Wołoska Cerkiew we Lwowie. [...] (Podług fotografii J. Edera, rys. K. Młodnicki.)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Lwów-cerkwie
Autor:
Wg Edwarda Trzemeskiego
Według:

Tytuł:
"ZUBRZYCKI: SKARB II. TABL. 180. KATEDRA OBRZĄDKU GRECKIEGO POD WEZWANIEM Ś-GO JERZEGO WE LWOWIE [...] (WEDŁUG FOTOGRAFII E. TRZEMESKIEGO)."
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
90 zł

Zaznacz wszystko