Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina
Haslo:
Podkamień / Підкамінь
Autor:
Edward Gorazdowski
Według:

Tytuł:
"KLASZTOR O. O. DOMINIKANÓW W PODKAMIENIU, W GALICYI, OD STRONY ZACHODNIÉJ"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Podkamień / Підкамінь
Autor:
Według:

Tytuł:
"Kościół Najświętszéj Panny Różańcowéj i klasztor XX. Dominikanów w Podkamieniu."
Technika:
Litografia
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Podkamień / Підкамінь
Autor:
Michał Kluczewski wg Aleksandra Konstantego Gryglewskiego
Według:

Tytuł:
"PODKAMIEN. (2450)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Podkamień / Підкамінь
Autor:
K. Meior wg Bronisława Podbielskiego
Według:

Tytuł:
"PODKAMIEŃ (Rysował z litografii Podbielski)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Podkamień / Підкамінь
Autor:
K. Meior wg Bronisława Podbielskiego
Według:

Tytuł:
"PODKAMIEŃ (Rysował z litografii Podbielski)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
dwie ilustracje (druki) na jednej tablicy
Haslo:
Podkamień / Підкамінь / Kombornia
Autor:
Wg Jana Sas Zubrzyckiego
Według:

Tytuł:
"ZUBRZYCKI: SKARB II. TABL. 126. KRATA W STYLU BAROKOWYM Z PODKAMIENIA [...]. ZAWIASA GÓRNA NA DRZWIACH BOCZNYCH Z KOŚCIOŁA DREWNIANEGO W KOMBORNI (KOŁO KROSNA) [...]"
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
50 zł

Typ:
dwie ilustracje (druki) na jednej tablicy
Haslo:
Kombornia / Podkamień / Підкамінь
Autor:
Wg Jana Sas Zubrzyckiego
Według:

Tytuł:
"ZUBRZYCKI: SKARB II. TABL. 149. DRZWI Z ZAKRYSTJI DO PREZBITERJUM KOŚCIOŁA DREWNIANEGO W KOMBORNI KOŁO KROSNA [...]. KRATA OZDOBNA [...] W KOŚCIELE OO. DOMINIKANÓW W PODKAMIENIU KOŁO BRODÓW [...]"
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
50 zł

Typ:
dwie ilustracje (druki) na jednej tablicy
Haslo:
Krosno / Podkamień / Підкамінь
Autor:
Wg Jana Sas Zubrzyckiego
Według:

Tytuł:
"ZUBRZYCKI: SKARB II. TABL. 166. SZCZEGÓŁ KRATY OZDOBNEJ W PORTALU DO KAPLICY OŚWIĘCIMÓW W KOŚCIELE O. O. FRANCISZKANÓW W KROŚNIE [...]. KRATA W OKNIE BIBLIOTEKI KLASZTORU O. O. DOMINIKANÓW W PODKAMIENIU KOŁO BRODÓW [...]"
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
50 zł

Zaznacz wszystko