Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Podlasie
Autor:
Wg Franciszka Kostrzewskiego na podstawie Leona Kunickiego
Według:

Tytuł:
[1] "UBIORY WŁOŚCIAN Z OKOLIC PODLASIA NAD-BUŻNEGO."; [2] "UBIORY WŁOŚCIAN Z OKOLIC PODLASIA NAD-BUŻNEGO. (Rysował Kostrzewski, ze szkicu Leona Kunickiego)."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
trzy ryciny na jednej karcie
Haslo:
Podlasie / Lubelszczyzna
Autor:
Józef Łoskoczyński wg Leona Kunickiego
Według:

Tytuł:
"GŁOWY CHARAKTERYSTYCZNE Z NAD BUGA. Rysował Leon Kunicki. [1] Stary włościanin. [2] Parobczak podochocony. [3] Żebraczka."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Podlasie
Autor:
Wg Walerego Eljasza (Eliasza)-Radzikowskiego
Według:

Tytuł:
"PODLASIANIE. PODLAQUIENS."
Technika:
Litografia kolorowana w epoce
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Podlasie / Mazowsze
Autor:
Wg Feliksa Brzozowskiego
Według:

Tytuł:
"Puszcza nad Narwią. Rysunek oryginalny F. Brzozowskiego. 950"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Lubelszczyzna / Podlasie
Autor:
Wg Franciszka Kostrzewskiego na podstwaie Leona Kunickiego
Według:

Tytuł:
"TYPY LUDU Z NAD BUGU. (Podług rysunków Leona Kunickiego). [1] I. Dziad żebrak i pasiecznik stary. 534; [2] II. Diak kościelny i dziewczyna wiejska. 535"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Podlasie
Autor:
Wg Franciszka Kostrzewskiego
Według:

Tytuł:
"UBIORY WŁOŚCIAN Z OKOLIC PODLASIA NAD-BUŻNEGO."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Podlasie
Autor:
Wg Franciszka Kostrzewskiego na podstawie Leona Kunickiego
Według:

Tytuł:
"UBIORY WŁOŚCIAN Z OKOLIC PODLASIA NAD-BUŻNEGO. (Rysował Kostrzewski, ze szkicu Leona Kunickiego)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
170 zł

Zaznacz wszystko