Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina (kompozycja)
Haslo:
Białoruś / Litwa / Ukraina
Autor:
Marceli Wiśniewski wg Bronisława Podbielskiego na podstawie Józefa Ignacego Kraszewskiego
Według:

Tytuł:
"Z OBRAZÓW I SZKICÓW J. I. KRASZEWSKIEGO. 1. Na poleskim zagonie. 2. Pińsk. 3. Osada Sernicka. 4. Mieszczanini ze Stepania. 5. Wieśniaczka z nad Bugu. 6. Poleszuk. 7. Kościołek na Litwie. 8. Mogiła samobójcy. 9. Rybacy pińczuki. 10. Sernicki szlachcic. 11. Cerkiewka. 12. Stare zamczysko. 13. Wnętrze chaty poleszuka. 14. Wrota główne w Tajkurach. przez Br. Podbielskiego."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Zaznacz wszystko