Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
druk (ilustracja) (kompozycja 7 widoków)
Haslo:
Smolhów / Załucze / Borejkowszczyzna / Mir / Nieśwież / Wilno
Autor:
Wg Ksawerego Pillatiego na podstawie: 1) Napoleona Ordy; 2) i 3) Ludwika Kondratowicza; 4) J. Kuroczyckiego; 5) Feliksa Brzozowskiego; 6) Faustyna Łopatyńskiego; 7) Elżbiety Moniuszko-Nawroczyńskiej
Według:

Tytuł:
"Miejsca wspomnień o Ludwiku Kondratowiczu. (2045) 1, Smolhów, według rysunku z Albumu Napoleona Ordy. - 2) Załucze, według własnego rysunku Kondratowicza. - 3) Borejkowszczyzna, według własnego rysunku Kondratowicza. - 4) Mir, podług fotografii p. Kuroczyckiego. - 5) Nieśwież, podług rysunku F. Brzozowskiego. - 6) Ulica Młyna królewskiego w Wilnie, podług fotografii Faustyna Łopatyńskiego. - 7) Cmentarz Rosa w Wilnie, podług rysunku p. Moniuszkówny."
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Smolhów / Смольгава / Смольгово
Autor:
Wg Feliksa Brzozowskiego na podstawie Napoleona Ordy
Według:

Tytuł:
"SMOLHÓW, miejsce urodzenia L. Kondratowicza. Według rysunku Napoleona Ordy. [...] 1357"
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Smolhów / Смольгава / Смольгово
Autor:
Jan Telakowski
Według:

Tytuł:
"Smolhów, wieś w gubernii Mińskiej, gdzie się urodził Władysław Syrokomla, 17 (29) Września 1823 roku. (3630)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Zaznacz wszystko