Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina
Haslo:
Załucze
Autor:
Wg Władysława Syrokomli
Według:

Tytuł:
"Dom Kondratowicza w Załuczu, według jego własnego szkicu."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Załucze
Autor:
Wg A. Sawickiego
Według:

Tytuł:
"DWOREK W ZAŁUCZU. MIESZKANIE WŁADYSŁAWA SYROKOMLI. (2419)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
170 zł

Typ:
druk (ilustracja) (kompozycja 7 widoków)
Haslo:
Smolhów / Załucze / Borejkowszczyzna / Mir / Nieśwież / Wilno
Autor:
Wg Ksawerego Pillatiego na podstawie: 1) Napoleona Ordy; 2) i 3) Ludwika Kondratowicza; 4) J. Kuroczyckiego; 5) Feliksa Brzozowskiego; 6) Faustyna Łopatyńskiego; 7) Elżbiety Moniuszko-Nawroczyńskiej
Według:

Tytuł:
"Miejsca wspomnień o Ludwiku Kondratowiczu. (2045) 1, Smolhów, według rysunku z Albumu Napoleona Ordy. - 2) Załucze, według własnego rysunku Kondratowicza. - 3) Borejkowszczyzna, według własnego rysunku Kondratowicza. - 4) Mir, podług fotografii p. Kuroczyckiego. - 5) Nieśwież, podług rysunku F. Brzozowskiego. - 6) Ulica Młyna królewskiego w Wilnie, podług fotografii Faustyna Łopatyńskiego. - 7) Cmentarz Rosa w Wilnie, podług rysunku p. Moniuszkówny."
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Niedźwiadka
Autor:
Kazimierz Piastuszkiewicz albo Kazimierz Pomianowski
Według:

Tytuł:
"Niedźwiadka, miejsce urodzenia Ignacego Domejki. (5108)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
trzy ryciny na jednej karcie
Haslo:
Nieśwież / Stołpce / Несвиж / Нясвіж / Столбцы / Стоўбцы
Autor:
Kazimierz Piastuszkiewicz wg Feliksa Brzozowskiego
Według:

Tytuł:
Obrazy z pobrzeży Niemna. I [...] "ZAŁUCZE. 973; [2] ZAMEK NIEŚWIEŻSKI. 974; [3] FARA NIEŚWIEŻSKA. 975"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
280 zł

Typ:
fotografia
Haslo:
Piaseczno
Autor:
Według:

Tytuł:
"Piaseczno k/Miry"
Technika:
Fotografia
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Zaznacz wszystko