Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Warszawa-kościoły
Autor:
Według:

Tytuł:
[1] "Kościół OO. Kapucynów."; [2] "Kościół p. p. Sakramentek."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
zestaw 3 rycin na 2 kartach
Haslo:
Warszawa (Nowe Miasto)
Autor:
Ryciny 1) i 3) Ignacy Chełmicki; rycina 2) Władysław Bojarski; wszystkie ryciny wg Wojciecha Gersona
Według:

Tytuł:
[1] "Nr. 1 KOŚCIÓŁ Ś-go JERZEGO (zewnątrz). (48)."; [2] "Nr. 2 KOŚCIÓŁ Ś. J. wnętrze. (49)."; [3] "Nr. 3 KOŚCIÓŁ Ś-go JERZEGO (facyata). (50)."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
dwie ilustracje (druki) na jednej tablicy
Haslo:
Płock / Warszawa (Nowe Miasto) / Stanisław Krasiński / Maria Karolina Sobieska
Autor:
Według:

Tytuł:
[1] "Warszawa. - Pomnik księżnej de Bouillon."; [2] "Płock. - Pomnik Stanisława Krasińskiego."
Technika:
Druk na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
80 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Nowe Miasto)
Autor:
Jan Krajewski wg Franciszka Wastkowskiego
Według:

Tytuł:
"Były klasztor księży Benonów w Warszawie. (3166)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Nowe Miasto)
Autor:
Wg Adriana Głębockiego
Według:

Tytuł:
"Chorągiew w kościele św. Jacka (Dominikanów) w Warszawie z r. 1571. Rysował z natury A. Głębocki. [...] 470"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Warszawa (Nowe Miasto)
Autor:
Wg Józefa Pankiewicza
Według:

Tytuł:
"Dom schronienia starców na Nowém-Mieście w Warszawie. Rysunek oryginalny I. Pankiewicza. (2245)"
Technika:
Druk na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Nowe Miasto) / Katarzyna Ossolińska
Autor:
A. Choromański wg Bronisława Podbielskiego
Według:

Tytuł:
"Grobowiec Katarzyny z Kosińskich Ossolińskiéj, w kościele św. Jacka (po-dominikańskim) w Warszawie. Rysował Podbielski. 615"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
druk (ilustracja) (kompozycja pięciu widoków)
Haslo:
Warszawa (Nowe Miasto) / Maria Kazimiera d’Arquien / Matylda Bar
Autor:
Wg Stanisława Wolskiego
Według:

Tytuł:
"Jubileusz Sakramentek w Warszawie. Fragment z pomnika Maryi Kaźmiry. Kościół Św. Kaźmirza na Nowém-Mieście. Pomnik Maryi Józefiny Sobieskiéj. Nabożeństwo jubileuszowe w kościele Św. Kaźmirza. Matylda Bar, piérwsza Sakramentka, d. 25-go marca r. 1653-go (Podług współczesnego oryginału). Rysunek Stanisława Wolskiego."
Technika:
Druk na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
druk (ilustracja) (kompozycja 3 widoków)
Haslo:
Warszawa (Nowe Miasto)
Autor:
Wg Stanisława Wolskiego
Według:

Tytuł:
"Katastrofa przy ulicy Freta w Warszawie, d. 15-go maja r. b. 1. Klatka chodowa, z któréj rozszedł się ogień. - 2. Miejsce katastrofy od dziedzińca. - 3. Widok domu od ulicy. [...] Rysował z natury Stanisław Wolski. (1462)"
Technika:
Druk na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Nowe Miasto)
Autor:
Aleksander Regulski wg Adolfa Kozarskiego
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ KSIĘŻY DOMINIKANÓW W WARSZAWIE. (Rysował z natury Kozarski)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Nowe Miasto)
Autor:
Edward Gorazdowski wg Adolfa Kozarskiego
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ PANIEN SAKRAMENTEK W WARSZAWIE. (Rysował z natury Kozarski.)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
290 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Nowe Miasto)
Autor:
Wg Bronisława Podbielskiego
Według:

Tytuł:
"Kościół Panny Maryi na Nowém Mieście."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Nowe Miasto)
Autor:
Stanisław Antoszewicz wg Aleksandra Gierymskiego
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ PANNY MARYI NA NOWÉM MIEŚCIE W WARSZAWIE. 7728. A. GIERYMSKI. Ryt. S. Antoszewicz."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Nowe Miasto)
Autor:
Edward Gorazdowski wg Adolfa Kozarskiego
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ POPAULIŃSKI W WARSZAWIE. (Rysował z natury Kozarski)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
270 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Nowe Miasto)
Autor:
[Wg Bronisława Podbielskiego]
Według:

Tytuł:
"Kościół ś-go Franciszka Serafickiego na ulicy Zakroczymskiéj."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina (kompozycja)
Haslo:
Warszawa (Nowe Miasto) / Kalikst Nawarski
Autor:
Stanisław Antoszewicz wg Stanisława Witkiewicza
Według:

Tytuł:
"KS. KALIXT NAWARSKI, KAPELAN-JUBILAT OD JANA BOŻEGO W WARSZAWIE, B. PROWINCYAŁ BRACI MIŁOSIERDZIA. 7509. Rys. S. Witkiewicz. Ryt. J. Holewiński."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Nowe Miasto)
Autor:
Kazimierz Pomianowski wg Edmunda Perle (Perl)
Według:

Tytuł:
"KWIETNA NIEDZIELA. Wyjście z Kościoła Panny Maryi w Warszawie."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
270 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Nowe Miasto)
Autor:
Wg Adriana Głębockiego
Według:

Tytuł:
"Ławki inkrustowane w kościele po-dominikańskim w Warszawie. Rysował Adryan Głębocki. 281"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Nowe Miasto)
Autor:
Drzeworytnia Władysława Bojarskiego
Według:

Tytuł:
"NA TRZECIÉM PIĘTRZE. Epizod z pożaru w Warszawie, przy ulicy Freta."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Nowe Miasto)
Autor:
J. Kozłowski wg Adriana Głębockiego
Według:

Tytuł:
"Płyty grobowe bronzowe w Kościele Św. Jacka w Warszawie. (5395-6)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Zaznacz wszystko