Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Stare Miasto)
Autor:
Zofia Elżbieta Fijałkowska
Według:

Tytuł:
1950 [Widok na Stare Miasto w odbudowie]
Technika:
Drzeworyt
Pełny opis i większe skany/more details
700 zł

Typ:
drzeworyt
Haslo:
Warszawa (Stare Miasto)
Autor:
Stanisław Raczyński
Według:

Tytuł:
"[1 RYNEK STAREGO MIASTA]"
Technika:
Drzeworyt
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
rycina (kompozycja sześciu przedstawień)
Haslo:
Warszawa-targi
Autor:
Wg Ludomira Ilinicza Zajdla
Według:

Tytuł:
"1. Targ za "Żelazną bramą" na ogrodowizny, kwiaty i drobny przemysł. 2. Straganiarka. 3. Tragarz. 4. Handlarz. 5. Włościanin z pod Warszawy. 6. "Targ Witkowskiego" na siano, słomę i zboże. Rysunek Zejdla."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
dziewięć rycin na jednej karcie
Haslo:
Warszawa-wielowidokowe
Autor:
3) Kazimierz Mrówczyński; wszystkie ryciny wg Aleksandra Gierymskiego
Według:

Tytuł:
[1] "Typ włościanki."; [2] "Chłop Willanowski."; [3] "Typ włościanina."; [4] "Handlarz."; [5] "Szczyty domów przy Kanonii."; [6] "Koszykarz."; [7] "Brama przy rynku Starego Miasta."; [8] "Szczyt domu przy ulicy Wązki Dunaj."; [9] "Drzwi domu przy ulicy Ś-to Jańskiéj."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
zestaw czterech rycin
Haslo:
Warszawa (Stare Miasto)
Autor:
Barbara Łada
Według:

Tytuł:
1) [Warszawa Stare Miasto rynek]; 2) [Warszawa Stare Miasto "Przypiecek"]; 3) [Kolumna Zygmunta na tle Katedry]; 4) [Warszawa - Stare Miasto Kamienica Mazowiecka]
Technika:
Akwaforty
Pełny opis i większe skany/more details
500 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Warszawa (Stare Miasto)
Autor:
Feliks Zabłocki wg Adolfa Kozarskiego
Według:

Tytuł:
"[1] WARSZAWA. Ulica Kamienne schodki. [2] Domy przy ulicy Brzozowéj od strony Wisły. (1904-5)"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe wtórnie kolorowane na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
280 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Warszawa (Stare Miasto)
Autor:
1) J. Kozłowski; 2) B. Macewicz; obie ryciny wg Adriana Głębockiego
Według:

Tytuł:
[1] "Wykusz domu Nr. 69 na Starém Mieście w Warszawie. Rysował z natury A. Głębocki. (6104)"; [2] "Wykusz domu Nr. 48 na Starém Mieście w Warszawie. Rysował z natury A. Głębocki. (6105)"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe wtórnie kolorowane na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-katedra
Autor:
Drzeworytnia Władysława Bojarskiego wg Bronisława Podbielskiego
Według:

Tytuł:
"Antepedium w kościele Św. Jana w Warszawie. (411)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Stare Miasto)
Autor:
Edward Gorazdowski wg Aleksandra Gierymskiego
Według:

Tytuł:
"A. GIERYMSKI. SIEŃ NA STARĖM MIEŚCIE. 7671"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
400 zł

Typ:
drzeworyt
Haslo:
Warszawa (Stare Miasto)
Autor:
Maria Hiszpańska-Neumann
Według:

Tytuł:
[Brama na Starym Mieście]
Technika:
Drzeworyt na kartonie
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
fotografia
Haslo:
Warszawa-Stare Miasto
Autor:
Henryk Poddębski
Według:

Tytuł:
"Brama na ul. Piwnej"
Technika:
Fotografia
Pełny opis i większe skany/more details
450 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Warszawa (Stare Miasto)
Autor:
Wg Józefa Pankiewicza
Według:

Tytuł:
"Bugaj. Rysunek oryginalny I. Pankiewicza. (1689)"
Technika:
Druk na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina (kompozycja trzech widoków)
Haslo:
Warszawa-katedra / Wincenty Teofil Popiel
Autor:
Wg Juliana Fałata
Według:

Tytuł:
"Ceremonia ingresu j. e. arcybiskupa metropolity warszawskiego, księdza Popiela, w kościele Św. Jana w Warszawie. Rysował Fałat. (133)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
zestaw 3 kart z 6 rycinami
Haslo:
Warszawa-typy warszawskie
Autor:
1) Piotr Dyamentowski; 2)-5) Michał Kluczewski; wszystkie ryciny wg Franciszka Kostrzewskiego
Według:

Tytuł:
"Charakterystyka ulic miasta Warszawy. Stare-Miasto. Nowy-Świat. (1779-80). Pod Bankiem. Marszałkowska. (1781-82). Wołowa. Rybaki. (1785-86)."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
350 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-katedra
Autor:
Jan Styfi wg Franciszka Tegazzo
Według:

Tytuł:
"CHRZEST CHRYSTUSA, PŁASKORZEŹBA BOLESŁAWA SYREWICZA. (Rysował z fotografii Tegazzo)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
drzeworyt
Haslo:
Warszawa (Stare Miasto)
Autor:
Maria Hiszpańska-Neumann
Według:

Tytuł:
"DAWNA WARSZAWA - DAWNY RATUSZ NA RYNKU STAREGO MIASTA - drzeworyt"
Technika:
Drzeworyt na tincie na kartonie
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina (kompozycja)
Haslo:
Częstochowa / Warszawa / Włocławek
Autor:
Antoni Musiałowski wg Adriana Głębockiego
Według:

Tytuł:
"Dawne okucia. Rysował A. Głębocki. 1). Klamka domu na Krak. Przed. nr 93. 2). Zawiasy w kościele po-trynitarskim. 3) Zasuwa w kościele Ś-go Krzyża. 4 i 5) Zawiasy i okucie szafy w skarbcu na Jasnéj górze 6). Zamek domu nra 23 i 46 (Fukiera) na Starém mieście. 7). Skarbona na Jasnéj górze. 8). Kołatka na Podwalu nr 28 (517). 9). Na ulicy Freta nra 22 (i 259). 10). Drzwi przy ulicy Freta nra 12 i 25. 11). Zawiasy w kościele po paulińskim (w środkowéj części drzwi). 12). Antaba drzwi przy katedrze włocławskiéj, bardzo podobna do niektórych kołatek na Starém mieście w Warszawie. 13). Zamek drzwi w katedrze włocławskiéj. 14). Zamek kościoła p.p. wizytek w Warszawie. 15). Okucie drzwi zakrystyi w Czerniakowie. 985"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina (kompozycja)
Haslo:
Częstochowa / Warszawa / Włocławek
Autor:
Antoni Musiałowski wg Adriana Głębockiego
Według:

Tytuł:
"Dawne okucia. Rysował A. Głębocki. 1). Klamka domu na Krak. Przed. nr 93. 2). Zawiasy w kościele po-trynitarskim. 3) Zasuwa w kościele Ś-go Krzyża. 4 i 5) Zawiasy i okucie szafy w skarbcu na Jasnéj górze 6). Zamek domu nra 23 i 46 (Fukiera) na Starém mieście. 7). Skarbona na Jasnéj górze. 8). Kołatka na Podwalu nr 28 (517). 9). Na ulicy Freta nra 22 (i 259). 10). Drzwi przy ulicy Freta nra 12 i 25. 11). Zawiasy w kościele po paulińskim (w środkowéj części drzwi). 12). Antaba drzwi przy katedrze włocławskiéj, bardzo podobna do niektórych kołatek na Starém mieście w Warszawie. 13). Zamek drzwi w katedrze włocławskiéj. 14). Zamek kościoła p.p. wizytek w Warszawie. 15). Okucie drzwi zakrystyi w Czerniakowie. 985"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Stare Miasto)
Autor:
Feliks Zabłocki wg Adolfa Kozarskiego
Według:

Tytuł:
"Domy przy ulicy Brzozowéj od strony Wisły. (1904-5)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
fotografia
Haslo:
Warszawa (Stare Miasto)
Autor:
Henryk Poddębski
Według:

Tytuł:
"Dom pod Okrętem"
Technika:
Fotografia
Pełny opis i większe skany/more details
450 zł

Zaznacz wszystko