Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Warszawa (Wilanów)
Autor:
Bronisław Puc wg Kazimierza Waroczewskiego
Według:

Tytuł:
[1] "Dwie głowy apostołów z wieczerzy Pańskiéj Leonarda da Vinci."; [2] "Głowa apostoła z obrazu wieczerzy Pańskiéj Leonarda da Vinci."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
80 zł

Typ:
dwie ryciny na obu stronach karty
Haslo:
Warszawa (Wilanów)
Autor:
1) P. Dziedzic wg Ludomira Dymitrowicza; 2) J. Staszkowski wg Ludomira Dymitrowicza
Według:

Tytuł:
[1] "Pomnik grobowy Stanisława hr. Potockiego z żoną z domu Księż. Lubomirską, w Willanowie."; [2] "Budynek wodociągowy nad Łachą w Willanowie."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
cztery ryciny na jednej karcie
Haslo:
Warszawa (Wilanów)
Autor:
Według:

Tytuł:
[1] "Waza grecka znaleziona w Neapolitańskiem."; [2] "Hydria Korynthiaka."; [3] "Dzban etruski z rodzaju Hydryi."; [4] "Dzban starożytny Peruwiański w zbiorach willanowskich."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
80 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Wilanów)
Autor:
N. (K.?) Wolski wg Wojciecha Gersona
Według:

Tytuł:
"Altana ogrodu kwiatowego w Willanowie."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Wilanów)
Autor:
Bronisław Puc wg Miłosza Kotarbińskiego [na podstawie Jacoba Jordaensa?]
Według:

Tytuł:
"Bachanalja, obraz Jordaensa w galeryi willanowskiéj."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na kartonie
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Wilanów)
Autor:
Piotr Dyamentowski wg Kazimierza Waroczewskiego
Według:

Tytuł:
"Biórko, dar Papieża Innocentego XI, przysłany Królowi Janowi III po wyprawie Wiedeńskiéj."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na kartonie
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Wilanów)
Autor:
P. Dziedzic wg Miłosza Kotarbińskiego
Według:

Tytuł:
"Biórko hebanowe z srebrnemi blatami w pokoju zielonym."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Wilanów)
Autor:
Stanisław Baranowski wg Kazimierza Waroczewskiego
Według:

Tytuł:
"Biórko orzechowe w zbiorach willanowskich."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na kartonie
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Wilanów)
Autor:
E. Baranowski
Według:

Tytuł:
"CZĘŚĆ PAŁACU WILLANOWSKIEGO OD STRONY TARASSU. [...] 1429"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Wilanów)
Autor:
Alfred Karmański wg Henryka Pillatiego na podstawie Karola Beyera
Według:

Tytuł:
"Dziewczyna wiejska przy kądzieli, z okolic Wilanowa. (Podług fotografii Beyera)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Wilanów)
Autor:
Tadeusz Żaczek (?)
Według:

Tytuł:
"Facade du chateau de Willanow/Zamek w Willanowie XVIII w. drzeworyt TŻak"
Technika:
Drzeworyt na kartonie
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Wilanów)
Autor:
Stanisław Baranowski wg Juliana Maszyńskiego
Według:

Tytuł:
"Gabineciki, zwane Królowéj Maryi Kazimiery i zwierciadlany."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na kartonie
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Wilanów)
Autor:
Aleksander Malinowski wg Juliana Maszyńskiego
Według:

Tytuł:
"Gabinecik chiński z widokiem na gabinecik króla Jana III-go"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na kartonie
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Wilanów)
Autor:
Monogramista H. I. B. wg Aleksandra Konstantego Gryglewskiego
Według:

Tytuł:
"Gabinecik króla Jana III w pałacu willanowskim."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na kartonie
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Wilanów)
Autor:
Teofil Konarzewski wg Aleksandra Konstantego Gryglewskiego
Według:

Tytuł:
"Gabinecik Maryi Kazimiery."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na kartonie
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Warszawa (Wilanów)
Autor:
Wg Konrada Brandla
Według:

Tytuł:
"Galerja obrazów w pałacu Wilanowskim."
Technika:
Druk na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
70 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Wilanów) / Jan III Sobieski
Autor:
Wg Wojciecha Gersona
Według:

Tytuł:
"JAN SOBIESKI, W WILANOWIE, PP[!]RZYJMUJE POSŁÓW ZAGRANICZNYCH. OBRAZ W. GERSONA."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Wilanów)
Autor:
Teofil Konarzewski wg Bronisława Podbielskiego
Według:

Tytuł:
"Kaplica na Cmentarzu w Willanowie."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Warszawa (Wilanów)
Autor:
Wg Konrada Brandla
Według:

Tytuł:
"Kościół Wilanowski."
Technika:
Druk na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
70 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Wilanów)
Autor:
P. Dziedzic
Według:

Tytuł:
"Kościół Willanowski."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na kartonie
Pełny opis i większe skany/more details
400 zł

Zaznacz wszystko