Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
druk (ilustracja) (kompozycja sześciu widoków)
Haslo:
Adam Mickiewicz / Artur Grottger / Stanisław Moniuszko / Zygmunt Krasiński / Fryderyk Chopin / Juliusz Słowacki
Autor:
1) wg Pawła Merwarta; 2) wg Edwarda Trzemeskiego; 3) wg Józefa Ejsmonda; 4) wg Miłosza Kotarbińskiego; 5) i 6) wg Feliksa Brzozowskiego na podstawie Teodora Axentowicza
Według:

Tytuł:
"1) Grób Adama Mickiewicza na Montmorency pod Paryżem, rysował na miejscu P. Merwart. - 2) Grób Artura Grottgera na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, według fotogramu E. Trzemeskiego rysował J. Maszyński. - 3) Grób Stanisława Moniuszki na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, rysował z natury J. Eysmond. - 4) Grób Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze (trumna trzecia, czarna), rysował na miejscu M. Kotarbiński. - 5) Grób Fryderyka Szopena na Pére Lachaise w Paryżu, według szkicu T. Axentowicza rysował F. Brzozowski. - 6) Grób Juliusza Słowackiego na Montmartre w Paryżu, według szkicu T. Axentowicza rysował F. Brzozowski."
Technika:
Druk na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
zestaw pięciu druków (ilustracji) na dwóch kartach
Haslo:
Warszawa-cmentarze
Autor:
Wg Józefa Ryszkiewicza starszego
Według:

Tytuł:
[Cmentarz muzułmański w Warszawie]
Technika:
Druki na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
druk (ilustracja) kompozycja 3 widoków
Haslo:
Warszawa-cmentarze
Autor:
Wg Ksawerego Pillatiego
Według:

Tytuł:
"CMENTARZ NA BRUDNIE. BRAMA CMENTARNA DROGA DO BRAMY PRZEZ CMENTARZ. NOWO POŚWIĘCONA KAPLICA CMENTARNA. Rysował z natury K. Pillati. 8006"
Technika:
Druk na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina (kompozycja 3 widoków)
Haslo:
Warszawa-cmentarze
Autor:
J. Jarmużyński wg Czesława Jankowskiego
Według:

Tytuł:
"Dawny cmentarz na Koszykach w Warszawie. Rysował na miejscu C. Jankowski. (232)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-cmentarze
Autor:
Julia Krajewska
Według:

Tytuł:
"Dawny kościół na cmentarzu świętokrzyzkim w Warszawie. [...] (896)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Warszawa-cmentarze
Autor:
Wg Stanisława Lentza (Lenca)
Według:

Tytuł:
"Dziady na Powązkach. Rysunek oryginalny Stanisława Lenca. (1444)"
Technika:
Druk na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
50 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-cmentarze
Autor:
Wg Artura Grottgera
Według:

Tytuł:
""DZIEŃ ZADUSZNY" z rysunków GROTTGERA."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Warszawa-cmentarze
Autor:
Wg Józefa Pankiewicza
Według:

Tytuł:
"FRAGMENT Z POWĄZEK W DNIU ZADUSZNYM. RYSUNEK J. PANKIEWICZA. 8008"
Technika:
Druk na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
90 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-cmentarze / Wiktoryna Bakałowiczowa
Autor:
Andrzej Zajkowski wg Ksawerego Pillatiego
Według:

Tytuł:
"Grobowiec Wiktoryi Bakałowiczowéj na cmentarzu Powązkowskim pod Warszawą. (3145)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-cmentarze / Stanisław Moniuszko
Autor:
Według:

Tytuł:
"Grób Stanisława Moniuszki na Powązkach pod Warszawą. (5213)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Warszawa-cmentarze
Autor:
Według:

Tytuł:
"JERZY HENRYK BUTZAU. [...] 1553" [Cmentarz na Lesznie]
Technika:
Druk na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-cmentarze
Autor:
Andrzej Zajkowski wg Józefa Pankiewicza
Według:

Tytuł:
"JÓZEF PANKIEWICZ. W dzień zaduszny. Rytował A. Zajkowski."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-cmentarze
Autor:
B. Brochocki
Według:

Tytuł:
"Kaplica grobowa Lachnickich, na cmentarzu Powązkowskim pod Warszawą. 181"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-cmentarze
Autor:
Władysław Walkiewicz
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ I KATAKUMBY CMENTARZA S-to KRZYZKIEGO. Rys. z natury i lit. w. Walkiewicz. w Lit. A. Pecq & Cº w Warsz. 482"
Technika:
Litografia na tincie
Pełny opis i większe skany/more details
800 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-cmentarze
Autor:
B. Brochocki
Według:

Tytuł:
"NA CMENTARZU POWĄZKOWSKIM. PROSTO OD ROBOTY."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-cmentarze
Autor:
Walenty Ciechomski wg Aleksandra Gierymskiego
Według:

Tytuł:
"NA CMENTARZU STAROZAKONNYCH. 1029"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
400 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-cmentarze
Autor:
Walenty Ciechomski wg Aleksandra Gierymskiego
Według:

Tytuł:
"NA CMENTARZU STAROZAKONNYCH. 1029"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
350 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-cmentarze
Autor:
Julian Schübeler wg Michała Elwiro Andriollego
Według:

Tytuł:
"NA POWĄZKACH. (2631)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-cmentarze
Autor:
Według:

Tytuł:
"Pomnik Butzau. [...]" [Cmentarz na Lesznie]
Technika:
Litografia
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-cmentarze / Jerzy Henryk Butzau (Bützau)
Autor:
Władysław Walkiewicz
Według:

Tytuł:
"POMNIK HAJDUKA BUTZAU NA LESZNIE. Rys. z natury i lit. W. Walkiewicz. Odbito w Lit. A. Pecq & Cº w Warsz. Nº 482" [Cmentarz na Lesznie]
Technika:
Litografia na tincie
Pełny opis i większe skany/more details
700 zł

Zaznacz wszystko