Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Warszawa-place
Autor:
Wg Franciszka Kostrzewskiego
Według:

Tytuł:
[1] "PLAC NALÉWKOWSKI PRZED OGRODEM KRASIŃSKICH W WARSZAWIE. (Rysował z natury Kostrzewski)."; [2] "Rozmowa w nieistniejącéj już menażeryi. (Szkic F. Kostrzewskiego). [...]"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
350 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-place
Autor:
Stanisław Raczyński
Według:

Tytuł:
["4 MDM - PLAC KONSTYTUCJI"]
Technika:
Drzeworyt
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Warszawa-typy warszawskie
Autor:
Wg Władysława Podkowińskiego
Według:

Tytuł:
"Na placu Trzech krzyży. Rysunek oryginalny W. Podkowińskiego. (1783)"
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Warszawa-place
Autor:
Wg Władysława Podkowińskiego
Według:

Tytuł:
"Na placu Trzech krzyży. Rysunek oryginalny W. Podkowińskiego. (1783)"
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-typy warszawskie
Autor:
Wg Franciszka Kostrzewskiego
Według:

Tytuł:
"Na Saskim placu."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Warszawa-place
Autor:
Wg Konrada Brandla
Według:

Tytuł:
"Plac Krasińskich."
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
90 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-place
Autor:
Antoni Musiałowski wg Bronisława Podbielskiego
Według:

Tytuł:
"Plac Krasińskich w Warszawie, przed laty 70-iu. Podług spółczesnej akwareli rysował Podbielski. (651)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-place
Autor:
Według:

Tytuł:
"Plac Saski."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-place
Autor:
Jan Krajewski wg Edmunda Perle (Perl)
Według:

Tytuł:
"Plac zwany Tłómackie w Warszawie. Rysunek oryginalny Perla. (692)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-straż pożarna
Autor:
Franciszek Szymborski wg Henryka Pillatiego
Według:

Tytuł:
"Próby nowego ekstynktora do gaszenia pożaru, odbyte na Saskim placu w Warszawie, w dniu 31 stycznia r. b. (1040-41)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-plac Zamkowy / 1861
Autor:
Według:

Tytuł:
Rycina bez tytułu ze sceną masakry na pl. Zamkowym w Warszawie w dniu 8.04.1861
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
fotografia
Haslo:
Warszawa-place
Autor:
Stefan Konwiński
Według:

Tytuł:
"Warszawa: Plac Zwycięstwa"
Technika:
Fotografia
Pełny opis i większe skany/more details
400 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-straż pożarna
Autor:
Bronisław Puc wg Adolfa Kozarskiego
Według:

Tytuł:
"WARSZAWA. Przegląd straży ogniowéj na Saskim Placu. (1842)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-straż pożarna
Autor:
Bronisław Puc wg Adolfa Kozarskiego
Według:

Tytuł:
"WARSZAWA. Przegląd straży ogniowéj na Saskim Placu. (1842)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Warszawa-place
Autor:
Wg Maurycego Puscha
Według:

Tytuł:
"Warszawa. - Plac i pałac Saski."
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Warszawa-place
Autor:
Według:

Tytuł:
"Warszawa. - Plac Teatralny."
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
80 zł

Zaznacz wszystko