Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina
Haslo:
Kozienice powiat / Czarnolas / Janowiec / Wisła
Autor:
[Józef Michał Bazewicz]
Według:

Tytuł:
"66 POW. KOZIENIECKI GUB. RADOMSKIEJ Obelisk w Czarnym lesie [Czarnolas]. Kaplica w Czarnym lesie. Ruiny zamku w Janowcu."
Technika:
Chromolitografia
Pełny opis i większe skany/more details
270 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Czarnolas
Autor:
Według:

Tytuł:
"Dom Jana Kochanowskiego w Czarnolesie."
Technika:
Litografia
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Czarnolas
Autor:
E. Stankowski wg Ferdynanda Dienheima Chotomskiego
Według:

Tytuł:
"DOM KOCHANOWSKIEGO W CZARNOLESIU. (Rysował z natury F. D. Chotomski.)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
270 zł

Typ:
rycina (kompozycja wielowidokowa)
Haslo:
Czarnolas / Jan Kochanowski
Autor:
Julia Krajewska
Według:

Tytuł:
"Kaplica, niegdyś dom mieszkalny poety. - Obelisk wzniesiony przez ks Teresę Jabłonowską, na pniu ściętéj lipy Kochanowskiego. - Drzwi żelazne, prowadzące niegdyś do skarbca Kochanowskich. - Krzesło dębowe, obite skórą, na którém lubił przesiadywać poeta. (440)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
druk (ilustracja) (kompozycja wielowidokowa)
Haslo:
Czarnolas / Jan Kochanowski
Autor:
Wg Feliksa Brzozowskiego
Według:

Tytuł:
"Krzesło dębowe obite skórą, podobno pamiątka po Kochanowskim. Kaplica w Czarnymlesie na miejscu domu Kochanowskiego ze szczątkami starego muru. Obelisk wzniesiony z rozkazu księżny Teressy Jabłonowskiéj na miejscu zciętéj lipy Kochanowskiego. Szczątki domu Jana Kochanowskiego w Czarnymlesie. 1518"
Technika:
Druk (awers i rewers medalu w drzeworycie sztorcowym po 38 mm)
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Czarnolas
Autor:
Antoni Musiałowski wg Bronisława Podbielskiego
Według:

Tytuł:
"Szczątki domu Jana Kochanowskiego w Czarnym lesie. (441)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
230 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Czarnolas
Autor:
Piotr Dyamentowski wg Alfreda Rurawskiego
Według:

Tytuł:
"SZCZĄTKI STAREGO DWORU W CZARNOLESIU. (2255)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Zaznacz wszystko