Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
cztery ryciny na jednej karcie
Haslo:
Puławy
Autor:
Według:

Tytuł:
[1] "Dom Gotycki w Puławach."; [2] "Archiwum w Puławach."; [3] "Kościół P: Maryi w Puławach."; [4] "Pomnik Księcia Augusta Czartoryskiego w Puławach."
Technika:
Litografie
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
zestaw 2 rycin
Haslo:
Warszawa-kościoły
Autor:
Wg Józefa Dziekońskiego
Według:

Tytuł:
[1] "Projekt rozszerzenia kościoła świętego Alexandra w Warszawie J. Dziekońskiego, uwieńczony piérwszą nagrodą"; [2] "Plan Kościoła Świętego Alexandra, J. Dziekońskiego. (6794)"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Puławy i powiat / Kazimierz Dolny / Nałęczów
Autor:
[Józef Michał Bazewicz]
Według:

Tytuł:
"32 POW. NOWO-ALEKSANDRYJSKI GUB. LUBELSKIEJ. Zakład leczniczy w Nałęczowie. Ruiny zamku w Kazimierzu. Typ z p. Lubartowskiego i Nowo-Aleksandryjsk. Świątynia Sybilli w Puławach."
Technika:
Chromolitografia
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-kościoły
Autor:
Według:

Tytuł:
"Die Alexanderkirche in Warschau."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
fotografia
Haslo:
Puławy
Autor:
Maria Kietlińska
Według:

Tytuł:
[Dom Gotycki]
Technika:
Fotografia
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
fotografia
Haslo:
Łańcut
Autor:
Stefan Konwiński
Według:

Tytuł:
[Glorietta]
Technika:
Fotografia
Pełny opis i większe skany/more details
400 zł

Typ:
rycina (kompozycja)
Haslo:
Warszawa-kościoły
Autor:
Edward Gorazdowski wg Adolfa Kozarskiego
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ PO-BERNARDYŃSKI W WARSZAWIE, OD STRONY ZJAZDU. (Rysował z natury Kozarski)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-kościoły
Autor:
Według:

Tytuł:
"Kościół S. Alexandra w Warszawie."
Technika:
Litografia
Pełny opis i większe skany/more details
280 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-kościoły
Autor:
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ Ś. ALEKSANDRA W WARSZAWIE."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Zarzecze
Autor:
Adam Piliński.
Według:

Tytuł:
"La Villa Zarzécze en Galicie.".
Technika:
Staloryt
Pełny opis i większe skany/more details
400 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Warszawa-kościoły
Autor:
Franciszek Szymański wg Stefana Szyllera
Według:

Tytuł:
"Plan Kościoła Świętego Alexandra w Warszawie, uwieńczony drugą nagrodą. Projekt St. Szylera. (6810)"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Warszawa-kościoły
Autor:
Stanisław Antoszewicz wg Anzelma Dobromira Krysińskiego
Według:

Tytuł:
"Plan Kościoła Świętego Alexandra w Warszawie, uwieńczony trzecią nagrodą. Projekt A. Krysińskiego [...] (6819)"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-kościoły / Jakub Falkowski
Autor:
Aleksander Malinowski wg Bolesława Syrewicza
Według:

Tytuł:
"Pomnik księdza Jakuba Falkowskiego w kościele św. Aleksandra w Warszawie. Dzieło B. Syrewicza. 186"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-kościoły
Autor:
Wg Henryka Pillatiego
Według:

Tytuł:
"Procesya w dzień Bożego Ciała, na placu obok kościoła św. Aleksandra w Warszawie. (Rysował z natury H. Pillati)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-kościoły
Autor:
Wg Józefa Dziekońskiego
Według:

Tytuł:
"Projekt rozszerzenia kościoła świętego Alexandra w Warszawie J. Dziekońskiego, uwieńczony piérwszą nagrodą"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Puławy
Autor:
Według:

Tytuł:
"Świątynia Sybilli.".
Technika:
Litografia
Pełny opis i większe skany/more details
80 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Warszawa-kościoły
Autor:
Wg Maurycego Puscha
Według:

Tytuł:
"Warszawa. - Plac i kościół św. Aleksandra. Fot. M. Pusch w Warszawie."
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
90 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Zarzecze
Autor:
Według:

Tytuł:
"Zarzécze w Galicyi.".
Technika:
Litografia
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Zaznacz wszystko