Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
dwie ryciny na dwóch kartach
Haslo:
Tuhanowicze / Тугановічы
Autor:
Stanisław Antoszewicz wg Feliksa Brzozowskiego
Według:

Tytuł:
[1] "Altana w ogrodzie w Tuhanowiczach. (6690)"; [2] "Brzoza Mickiewicza w Tuhanowiczach. (6691)"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Warszawa-kościoły
Autor:
1) Aleksander Malinowski; 2) Stanisław Antoszewicz; obie ryciny wg Ksawerego Pillatiego
Według:

Tytuł:
[1] "Anioł zmartwychwstania. Rzeźba, Oskara Sosnowskiego, w kościele Św. Józefa Oblubieńca (Karmelitów) w Warszawie. Rysował K. Pillati. Ryt. Malinowski, w Drzeworytni "Kłosów"."; [2] "Chrystus Pan w grobie. Rzeźba Oskara Sosnowskiego, w kościele Św. Józefa Oblubieńca (Karmelitów) w Warszawie. Rys. K. Pillati. Ryt. Antoszewicz, w Drzeworytni "Kłosów"."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Końskie
Autor:
Stanisław Antoszewicz wg Franciszka Wastkowskiego
Według:

Tytuł:
[1] "Cieplarnia w parku konieckim. 105"; [2] "Kapliczka św. Anny w Końskich. 106"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
trzy ryciny na jednej karcie
Haslo:
Studzieniec
Autor:
Stanisław Antoszewicz
Według:

Tytuł:
[1] "Elewacya frontowa domu na dwie rodziny, wznieść się mającego w osadzie rzemieślniczo-rolniczéj w Studzieńcu, nieopodal Rudy Guzowskiéj. 182"; [2] "Elewacya boczna. 183"; [3] "Plan sytuacyjny całéj osady. 184"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
zestaw 1 ryciny i 6 ilustracji (druków)
Haslo:
Warszawa-szkolnictwo
Autor:
1) Stanisław Antoszewicz
Według:

Tytuł:
[1] "Gmach Szkoły Rzemiosł przy ulicy Składowéj w Warszawie."; [2] "[...] Klasa 1-a. Lekcya arytmetyki."; [3] "[...] Sala rysunkowa podczas lekcyi."; [4] "[...] Kuźnia."; [5] "[...] Stolarnia."; [6] "[...] Ślusarnia"; [7] "Oddział krawców, rymarzów i szewców."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
350 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Toruń
Autor:
Stanisław Antoszewicz
Według:

Tytuł:
[1] "GÓRNA CZĘŚĆ STALLI W KOŚCIELE PANNY MARYI W TORUNIU. 7683"; [2] "AMBONA W KOŚCIELE PANNY MARYI W TORUNIU. 7682"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Warszawa-opieka społeczna / Izabela Piłsudska
Autor:
1) Edward Nicz; 2) Stanisław Antoszewicz
Według:

Tytuł:
[1] "Izabella Piłsudzka. (5700)"; [2] "Dom schronienia dla paralityków w Warszawie. (5701)"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Warszawa-wystawy
Autor:
1) Stanisław Antoszewicz
Według:

Tytuł:
[1] "Pawilon gipsowy p. Żółtyńskiego. 274"; [2] "1. Jałowica półtora-roczna p. Stanisława Skrutkowskiego z Gawartowéj Woli (gub. warszawska). Złoty medal.-2. Jałowica półroczna, wagi funt. 514, p. Michała Podbereskiego z Wysokiego Dworu (gub. kowieńska).-3. Jałowica rasy Shorthorn, miesięcy 5, wagi funt. 702, tegoż właścicela. Za obie wielki medal srébrny Towarzystwa ulepszenia bydła w Moskwie.4 5 Bydło czystéj rasy Schwytz, użyte do krzyżowania rasy miejscowéj, p. Stanisława Huby z Falencina. Nagroda Gazety rolniczéj (buhaj Schwytz). 275"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
zestaw 2 rycin
Haslo:
Lublin
Autor:
1) Stanisław Antoszewicz; 2) Aleksander Malinowski
Według:

Tytuł:
[1] "Projekt Teatru w Lublinie uwieńczony piérwszą nagrodą."; [2] "Projekt Teatru w Lublinie uwieńczony drugą nagrodą. (6532)"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
trzy ryciny na dwóch kartach
Haslo:
Warszawa
Autor:
Stanisław Antoszewicz
Według:

Tytuł:
[1] "Stacya Główna Telefonów przy ulicy Nowopróżnéj w Warszawie. Fig. D."; [2] "Aparat mikro-telefonowy. Fig. A. (6395-6"; [3] "Wnętrze Stacyi Głównéj Telefonów w Warszawie. Fig. B. (6397)"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
280 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Tuhanowicze / Тугановічы
Autor:
Stanisław Antoszewicz wg Feliksa Brzozowskiego
Według:

Tytuł:
"Altana w ogrodzie w Tuhanowiczach. (6690)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Landwarów / Lentvaris
Autor:
Stanisław Antoszewicz wg Włodzimierza Zamarajewa
Według:

Tytuł:
"BRAMA PAŁACOWA W LANDWAROWIE. [...] 7529"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Tuhanowicze / Тугановічы
Autor:
Stanisław Antoszewicz wg Feliksa Brzozowskiego
Według:

Tytuł:
"Brzoza Mickiewicza w Tuhanowiczach. (6691)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-kościoły
Autor:
Stanisław Antoszewicz wg Ksawerego Pillatiego
Według:

Tytuł:
"Chrystus Pan w grobie. Rzeźba Oskara Sosnowskiego, w kościele Św. Józefa Oblubieńca (Karmelitów) w Warszawie. Rys. K. Pillati. Ryt. Antoszewicz, w Drzeworytni "Kłosów"."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Końskie
Autor:
Stanisław Antoszewicz wg Franciszka Wastkowskiego
Według:

Tytuł:
"Cieplarnia w parku konieckim. 105"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków-Uniwersytet
Autor:
Stanisław Antoszewicz wg Włodzimierza Zamarajewa
Według:

Tytuł:
"COLLEGIUM NOVUM W KRAKOWIE. 7564"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Arkadia
Autor:
Stanisław Antoszewicz wg Feliksa Brzozowskiego na podstawie rysunku Jana Piotra Norblina
Według:

Tytuł:
"Część ogrodu w Arkadyi pod Nieborowem. Kopia z rysunku Norblina z roku 1783. (6204)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków-Wawel
Autor:
Stanisław Antoszewicz
Według:

Tytuł:
"Dom Długoszowy Psałteryi na dziedzińcu Zamku Krakowskiego, zniesiony w 1856 roku. (5633)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa
Autor:
Stanisław Antoszewicz
Według:

Tytuł:
"Dom Towarzystwa lekarskiego w Warszawie. 186"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Poznań-varia
Autor:
Stanisław Antoszewicz
Według:

Tytuł:
"Dom Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu: Muzeum imienia Mielżyńskich. (6492)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Zaznacz wszystko