Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
zestaw 2 rycin
Haslo:
Warszawa-kościoły
Autor:
1) F. Backebusch; 2) Jan Styfi; obie ryciny wg Adolfa Kozarskiego
Według:

Tytuł:
[1] "KOŚCIÓŁ Śto-KRZYZKI W WARSZAWIE. (Rysował z natury Kozarski)."; [2] "WNĘTRZE KOŚCIOŁA Śto-KRZYZKIEGO. (Rysował z natury Kozarski)."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
500 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Typy podolskie / Поділля / Juliusz Kossak
Autor:
1) Kazimierz Krzyżanowski; 2) F. Backebusch; obie ryciny wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
[1] "PASTUSZKOWIE PRZY DRODZE."; [2] "KRAJOBRAZ PODOLSKI"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Toruń
Autor:
F. Backebusch
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ PANNY MARYI W TORUNIU."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
330 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Owrucz / Овруч
Autor:
F. Backebusch wg Adolfa Kozarskiego
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ PO-JEZUICKI W OWRUCZU. (Rysował z fotografii Kozarski)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
170 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Owrucz / Овруч
Autor:
F. Backebusch wg Adolfa Kozarskiego
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ PO-JEZUICKI W OWRUCZU. (Rysował z fotografii Kozarski)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
170 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Biskupice
Autor:
F. Backebusch wg Erazma Rudolfa Fabijańskiego
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ W BISKUPICACH. (Rysował z natury Fabijański)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Biskupice
Autor:
F. Backebusch wg Erazma Rudolfa Fabijańskiego
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ W BISKUPICACH. (Rysował z natury Fabijański)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy podolskie / Поділля
Autor:
F. Backebusch wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
"KRAJOBRAZ PODOLSKI."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy podolskie / Поділля
Autor:
F. Backebusch wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
"KRAJOBRAZ PODOLSKI."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
zestaw 4 rycin na trzech kartach
Haslo:
Wiłkomierz / Ukmergė okolice
Autor:
2) Monogramista Th. B.; 3) F. Backebusch; ryciny 1), 3) i 4) wg Franciszka Kostrzewskiego; zaś rycina 2) wg Henryka Pillatiego
Według:

Tytuł:
"OBRZĘDY WESELNE LUDU W WIŁKOMIÉRSKIEM. przez Mścisława Kamińskiego. [1] Młodzieniec podaje swéj wybranéj obwarzanki. (Rys. z nadesłanego szkicu Kostrz.). [2] PAŃSTWO MŁODZI JADĄ DO DOMU. (Rysował z nadesłanego szkicu Pillati). [3] MATKA PANA MŁODEGO SPOTYKA NOWOŻEŃCÓW. (Rysował z nadesłanego szkicu Kostrzewski). [4] PODANIE WIANKA ŚLUBNEGO. (Rysował z nadesłanego szkicu Kostrzewski)."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
450 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Jabłonna
Autor:
F. Backebush wg Erazma Rudolfa Fabijańskiego
Według:

Tytuł:
"PAŁAC W JABŁONNIE. (Rysował z natury Fabijański)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Zaznacz wszystko