Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
trzy ryciny na dwóch kartach
Haslo:
Lwów
Autor:
1) Kazimierz Piastuszkiewicz; 3) Władysław Bojarski; ryciny 2) i 3) według Edwarda Trzemeskiego
Według:

Tytuł:
[1] "NOWY GMACH SEJMOWY WE LWOWIE. [...] 859"; [2] "SALA POSIEDZEŃ SEJMU LWOWSKIEGO. Podług fotografii Ed. Trzemeskiego we Lwowie. 860"; [3] "WEJŚCIE GŁÓWNE W GMACHU SEJMU LWOWSKIEGO. Podług fotografii Ed. Trzemeskiego we Lwowie. 862"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
380 zł

Typ:
zestaw 3 rycin na 2 kartach
Haslo:
Warszawa (Nowe Miasto)
Autor:
Ryciny 1) i 3) Ignacy Chełmicki; rycina 2) Władysław Bojarski; wszystkie ryciny wg Wojciecha Gersona
Według:

Tytuł:
[1] "Nr. 1 KOŚCIÓŁ Ś-go JERZEGO (zewnątrz). (48)."; [2] "Nr. 2 KOŚCIÓŁ Ś. J. wnętrze. (49)."; [3] "Nr. 3 KOŚCIÓŁ Ś-go JERZEGO (facyata). (50)."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
trzy ryciny na jednej karcie
Haslo:
Warszawa
Autor:
Drzeworytnia Władysława Bojarskiego wg Ksawerego Pillatiego
Według:

Tytuł:
"[1] "TELEFONY W WARSZAWIE. [...]. fig. 1. 1020"; [2] "fig. 2. 1018"; [3] "fig. 3. 1019".
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
280 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Łęki Górne
Autor:
Władysław Bojarski wg Feliksa Brzozowskiego
Według:

Tytuł:
"Dwór w Łękach Górnych. (1059)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Żółkiew / Жовква
Autor:
Władysław Bojarski
Według:

Tytuł:
"Grobowiec Stanisława i Jana Żółkiewskich, w Żółkwi. [...]"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Grodzieńszczyzna
Autor:
Władysław Bojarski wg Władysława Dmochowskiego
Według:

Tytuł:
"Igniak Szydłowski. z natury rysował Władysław Dmochowski. (77)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina (kompozycja 10 widoków)
Haslo:
Witebsk / Витебск / Віцебск
Autor:
Władysław Bojarski wg Bronisława Podbielskiego
Według:

Tytuł:
"KOŚCIOŁY KATOLICKIE W WITEBSKU. [...] 1. Kościół farny. 2. Pojezuicki. 3. Pobernardyński. 4. Podominikański. 5. Popijarski. 6. Potrynitarski. 7. Św. Barbary. 8. Kaplica św. Krzyża. 9. Kaplica Maryawitek. 10. Kaplica pp. Slepściów. 1433"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
350 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno
Autor:
Władysław Bojarski [wg Jana Nepomucena Lewickiego]
Według:

Tytuł:
"Kościół katedralny w Wilnie."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno
Autor:
Władysław Bojarski wg Jana Nepomucena Lewickiego
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ KATEDRALNY W WILNIE. (Rysował z fotografii Lewicki)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno
Autor:
Władysław Bojarski wg Jana Nepomucena Lewickiego
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ KATEDRALNY W WILNIE. (Rysował z fotografii Lewicki)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wizna
Autor:
Władysław Bojarski
Według:

Tytuł:
"Kościół parafialny w Wiźnie."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Wilanów) / Dominik Ostrogski
Autor:
Władysław Bojarski wg Juliana Maszyńskiego na podstawie Bartłomieja Strobla
Według:

Tytuł:
"Młodzieniec hollenderski w bogatym stroju obraz z galeryi Willanowskiéj malował Strobath." [Portret Władysława Dominika księcia Zasławskiego-Ostrogskiego]
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na kartonie
Pełny opis i większe skany/more details
280 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Gdańsk / Danzig / Motława / Mottlau
Autor:
Władysław Bojarski wg Bronisława Podbielskiego
Według:

Tytuł:
"MOST KLONOWICZA (ZIELONY MOST) W GDAŃSKU. (Rysował z litografii Podbielski)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-typy warszawskie
Autor:
Władysław Bojarski
Według:

Tytuł:
"Na ślizgawce. (62)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Jabłonna
Autor:
Władysław Bojarski
Według:

Tytuł:
"Olbrzymia wierzba nadwiślańska, w Jabłonnie pod Warszawą, mająca obwodu stóp 28."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
170 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Wilanów)
Autor:
Władysław Bojarski wg Wojciecha Gersona
Według:

Tytuł:
"Ozdoba z nad drzwi prowadzących na taras z gabineciku Królowéj Maryi Kazimiery."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina (kompozycja 7 widoków)
Haslo:
Częstochowa
Autor:
Drzeworytnia Władysława Bojarskiego wg Adriana Głębockiego
Według:

Tytuł:
"Pamiątka z Częstochowy. Podług rysunków Głębockiego. 1) Kaplica Pana Jezusa Naz.-2) Drzwi z kościoła do kaplicy i zakrystyi.-3) Wejście do kaplicy.-4) Wnętrze kaplicy Matki Boskiéj.-5) Jasnagóra podczas iluminacyi. (1100)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
rycina (kompozycja 7 widoków)
Haslo:
Częstochowa
Autor:
Drzeworytnia Władysława Bojarskiego wg Adriana Głębockiego
Według:

Tytuł:
"Pamiątka z Częstochowy. Podług rysunków Głębockiego. 1) Kaplica Pana Jezusa Naz.-2) Drzwi z kościoła do kaplicy i zakrystyi.-3) Wejście do kaplicy.-4) Wnętrze kaplicy Matki Boskiéj.-5) Jasnagóra podczas iluminacyi. (1100)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Stare Miasto)
Autor:
Władysław Bojarski wg Henryka Pillatiego
Według:

Tytuł:
"Posessya Nr. 59, w Rynku Staromiejskim."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wiślica / Władysław I Łokietek
Autor:
Władysław Bojarski wg Jana Nepomucena Lewickiego
Według:

Tytuł:
"STATUA KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W WIŚLICY. (Rysował z natury Lewicki)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Zaznacz wszystko