Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
zestaw 2 rycin
Haslo:
Warszawa-kościoły
Autor:
Wg Konrada Brandla [na podstawie Edwarda Cichockiego]
Według:

Tytuł:
[1] "Elewacya kościoła Św. Barbary w Warszawie. Podług fotografii Brandla. (154)"; [2] "Plan kościoła Św. Barbary w Warszawie. Podług fotografii Brandla. (155)"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
zestaw 2 druków (ilustracji)
Haslo:
Warszawa-Łazienki
Autor:
Wg Konrada Brandla
Według:

Tytuł:
[1] "Pałac w Łazienkach. Podług fotografii K. Brandla. (2571)"; [2] "Teatr w Łazienkach. Podług fotografii K. Brandla. (2572)"
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
80 zł

Typ:
zestaw 3 rycin
Haslo:
Warszawa-kościoły
Autor:
1) wg Czesława Jankowskiego; 2) i 3) wg Konrada Brandla
Według:

Tytuł:
[1] "Położenie kamienia węgielnego pod kościół Św. Barbary, wznieść się mający na dawnym cmentarzu św.-krzyskim w Warszawie. Rysował na miejscu C. Jankowski. (153)"; [2] "Elewacya kościoła Św. Barbary w Warszawie. Podług fotografii Brandla. (154)"; [3] "Plan kościoła Św. Barbary w Warszawie. Podług fotografii Brandla. (155)"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
400 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Warszawa-kolejnictwo
Autor:
Wg Konrada Brandla
Według:

Tytuł:
[1] "Tratwy zerwane przyborem wody na Wiśle, burzą rusztowania budującego się drugiego stałego mostu pod Warszawą. Podług fotografii K. Brandla. (2742)"; [2] "Złamana i zatopiona żelazna kratownica budującego się drugiego mostu pod Warszawą. Podług fotografii K. Brandla. (2743)"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
270 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Warszawa-Zamek Królewski
Autor:
Wg Konrada Brandla
Według:

Tytuł:
"B. Zamek Królewski w Warszawie."
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Warszawa (Wilanów)
Autor:
Wg Konrada Brandla
Według:

Tytuł:
"Galerja obrazów w pałacu Wilanowskim."
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
70 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Bystrzyca Kłodzka / Habelschwerdt
Autor:
Edward Gorazdowski wg Juliusza Kossaka na podstawie Konrada Brandla
Według:

Tytuł:
"Jarmark w Haberswelde. (Kopia z akwareli Juliusza Kossaka, sfotografowanéj w zakładzie Brandla). Obraz ten, zakupiony przez warszawskie Towarzystwo zachęty sztuk pięknych do rozlosowania w końcu r. J866, wygral p. mecenas Wrotnowski w Warszawie."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Warszawa (Wilanów)
Autor:
Wg Konrada Brandla
Według:

Tytuł:
"Kościół Wilanowski."
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
70 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Warszawa-Łazienki / Jan III Sobieski
Autor:
Wg Konrada Brandla
Według:

Tytuł:
"Most Sobieskiego w Łazienkach."
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
90 zł

Typ:
cztery ryciny na jednej karcie
Haslo:
Łuniniec / Лунінец / Лунинец / Pińsk / Пінск / Пинск okolice
Autor:
Franciszek Szymański wg Konrada Brandla
Według:

Tytuł:
"ODNOGA DROGI ŻELAZNÉJ WILEŃSKO-ROWIEŃSKIÉJ Z ŁUNIEŃCA DO PIŃSKA. A) Statek parowy przy drodze żelaznéj pomiędzy Prypecią i Osową. B) Pociąg roboczy na drodze żelaznéj pomiędzy mostem na Prypeci i Łunieńcem. C) Droga żelazna w pobliżu Prypeci. D) Część drogi żelaznéj w okolicy Osowy, wodą pokryta. Podług fotogramów K. Brandla."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
270 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Warszawa (Wilanów)
Autor:
Wg Konrada Brandla
Według:

Tytuł:
"Pałac Wilanowski."
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
60 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Warszawa-place
Autor:
Wg Konrada Brandla
Według:

Tytuł:
"Plac Krasińskich."
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
90 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-kościoły
Autor:
Wg Konrada Brandla
Według:

Tytuł:
"POŁOŻENIE KAMIENIA WĘGIELNEGO POD NOWY KOŚCIÓŁ NA KOSZYKACH W WARSZAWIE. Z fotogramu Brandla [...] 1203"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-Łazienki / Jan III Sobieski
Autor:
Walenty Ciechomski i Józef Łoskoczyński wg Konrada Brandla
Według:

Tytuł:
"Pomnik Jana Sobieskiego w Łazienkach. Podług fotografii Konrada Brandla. (2566)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
trzy ryciny na jednej karcie
Haslo:
Siedlce
Autor:
1) Józef Holewiński; 2) Andrzej Zajkowski; 3) Jan Styfi; wg Konrada Brandla ryciny 1) i 2) oraz prawdopodobnie również rycina 3)
Według:

Tytuł:
"POŻAR MIASTA SIEDLCE. [1] Pogorzelisko widziane od ulicy Szpitalnéj. Podług fotografii K. Brandla. [2] Widok pogorzeliska z gmachu Trybunalskiego. Podług fotografii K. Brandla. [3] Ulica Warszawska w Siedlcach podczas pożaru, o godzinie 11-éj w nocy, dnia 12 Lipca r. b. (2773-2775.)"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
280 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-przemysł
Autor:
Wg Konrada Brandla
Według:

Tytuł:
"Przeprowadzenie wagonu pocztowego z fabryki Lilpop, Rau et Comp. na Solcu w Warszawie na kolej warszawsko-petersburgską. (Podług fotografii Brandla)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Warszawa-Łazienki
Autor:
Wg Konrada Brandla
Według:

Tytuł:
"Sypialnia króla Jana Sobieskiego."
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
90 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Warszawa (Stare Miasto)
Autor:
1) wg J. Kalisiewicza / Kaliszewskiego (?); 2) Feliks Zabłocki i Andrzej Zajkowski wg Henryka Pillatiego na podstawie fotografii Konrada Brandla
Według:

Tytuł:
WARSZAWA. 1) "Plan sytuacyjny odkrytych murów i okolicznych posesyj."; 2) "Mury miejskie Staréj Warszawy. - Szczątki baszty przy byłéj bramie Nowomiejskiéj, odkryte przy ulicy Podwale, w d. 12 czerwca r. b. (Podług fotografii Brandla i Sp.) 1585)"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Wola)
Autor:
Stanisław Antoszewicz wg Konrada Brandla
Według:

Tytuł:
"WARSZAWA. Szpital dla dzieci, fundacyi małżonków Bersohnów i Baumannów, przy ulicy Ślizkiéj. Podług fotografii K. Brandla. (5070)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-medycyna
Autor:
Kazimierz Pomianowski wg Konrada Brandla
Według:

Tytuł:
"WARSZAWA. Szpital dla dzieci przy ulicy Aleksandrya. Podług fotografii K. Brandla. (5069)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
230 zł

Zaznacz wszystko