Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina
Haslo:
Typy ukraińskie
Autor:
Wg Józefa Brandta
Według:

Tytuł:
"JÓZEF BRANDT. ZAPOROŻCY. Z WYSTAWY TOWARZYSTWA ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy ukraińskie
Autor:
Józef Holewiński wg Władysława Szernera na podstawie Józefa Brandta
Według:

Tytuł:
"Kozacy Zaporożscy u przewozu. Obraz J. Brandta. (2768)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy ukraińskie
Autor:
Józef Holewiński wg Władysława Szernera na podstawie Józefa Brandta
Według:

Tytuł:
"Kozak i Dziewczyna. Obraz Brandta z Wystawy Monachijskiéj."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy ukraińskie
Autor:
Jan Krajewski wg Władysława Szernera na podstawie Józefa Brandta
Według:

Tytuł:
"Kozak i dziewczyna. Obraz J. Brandta. (3670)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy ukraińskie
Autor:
Wg Józefa Brandta
Według:

Tytuł:
"KOZAK UKRAIŃSKI Z XVII w. Utwór J. Brandta. [...] 298"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy ukraińskie
Autor:
Edward Nicz wg Władysława Szernera na podstawie Józefa Brandta
Według:

Tytuł:
"Kozak u przewozu. Kopia z obrazu J. Brandta. (5976)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Galicja Wschodnia
Autor:
Kazimierz Olszewski wg Władysława Szernera na podstawie Józefa Brandta
Według:

Tytuł:
"Miasteczko na Podolu Galicyjskiém. Podług obrazu J. Brandta. (3322)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy podolskie / Поділля
Autor:
Karl Binder wg Józefa Brandta
Według:

Tytuł:
"Podolští venkované na trh do mĕsta. Obraz J. Brandta."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina (kompozycja wielowidokowa)
Haslo:
Monachium / München / Józef Brandt
Autor:
Paweł Boczkowski wg Władysława Szernera
Według:

Tytuł:
"Pracownia Józefa Brandta w Monachium. Rysował na drzewie W. Szerner. 323"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Żwaniec / Chocim/ Dniestr / Жванець / Хотин / Дністер
Autor:
Józef Łoskoczyński wg Józefa Brandta
Według:

Tytuł:
"Przeprawa między Żwańcem a Chocimem. Rysunek Józefa Brandta. 115"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Żwaniec / Chocim/ Dniestr / Жванець / Хотин / Дністер
Autor:
Józef Łoskoczyński wg Józefa Brandta
Według:

Tytuł:
"Przeprawa między Żwańcem a Chocimem. Rysunek Józefa Brandta. 115"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Bałta / Балта
Autor:
Wg Józefa Brandta
Według:

Tytuł:
"Tabuńczyki w Bałcie. 568"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy podolskie / Поділля
Autor:
Konstanty Przykorski wg Władysława Szernera na podstawie Józefa Brandta
Według:

Tytuł:
"Wieśniacy powracający z jarmarku. (Z obrazu J. Brandta, rysował na drzewie W. Szerner)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy podolskie / Поділля
Autor:
Karl Binder wg Józefa Brandta
Według:

Tytuł:
"Włościanie Podolscy [...]."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Bałta / Балта
Autor:
Józef Holewiński wg Józefa Brandta
Według:

Tytuł:
"Wyprowadzenie koni na pastwisko podczas jarmarku w Bałcie. Podług obrazu J. Brandta. (3825)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy ukraińskie
Autor:
Stanisław Antoszewicz wg Władysława Szernera na podstawie Józefa Brandta
Według:

Tytuł:
"Zaporożec. Podług akwareli J. Brandta, rysował W. Szerner (4992)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy ukraińskie
Autor:
Stanisław Antoszewicz wg Władysława Szernera na podstawie Józefa Brandta
Według:

Tytuł:
"Zaporożec. Podług akwarelli J. Brandta, rysował W. Szerner (4992)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Zaznacz wszystko