Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina (kompozycja)
Haslo:
Warszawa-wystawy
Autor:
Wg Ksawerego Pillatiego na podstawie Maksymiliana Fajansa
Według:

Tytuł:
"Konie premiowane na Wystawie Rolniczéj w Warszawie. Podług fotografij zdjętych z natury przez M. Fajansa. 1) Atylla, hr. Grabowskiego, medal złoty. 2) Alaryk, Markowskiego, medal srebrny wielki. 3) Liset, Maurycego hr. Potockiego, medal srebrny wielki. 4) Polak, hr. Krasińskiego, medal złoty. 5) Suffolk, hr. Branickiego, medal złoty. 6) Miss Edda, Mysyrowicza, medal srebrny wielki. 7) Pół Perszerówka, hr. Branickiego, medal srebrny wielki. 8) Abdel-Kader, hr. Krasińskiego, medal złoty. (2839)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Olesko / Олесько
Autor:
Stanisław Baranowski wg Aleksandra Konstantego Gryglewskiego
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ KSIĘŻY KAPUCYNÓW W OLESKU. Rysował z natury Gryglewski."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Białystok / Jan Klemens Branicki
Autor:
Kazimierz Pomianowski (?) wg Józefa Myszkowskiego
Według:

Tytuł:
"POMNIK KLEMENSA BRANICKIEGO. 7404"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
zestaw 5 rycin i 6 ilustracji (druków)
Haslo:
Białystok / Hieronimowo / Troki / Trakai
Autor:
2) Kazimierz Pomianowski; wszystkie wg Józefa Myszkowskiego
Według:

Tytuł:
Ryciny (drzeworyty sztorcowe): [1] "BRAMA PAŁACOWA W BIAŁYMSTOKU. 7401"; [2] "PAŁAC BRANICKICH W BIAŁYMSTOKU. 7402"; [3] "POMNIK STEFANA BRANICKIEGO. 7403"; [4] "POMNIK KLEMENSA BRANICKIEGO. 7404"; [5] "KOŚCIÓŁ W BIAŁYMSTOKU. 7405"; druki (ilustracje): [6] "RATUSZ W BIAŁYMSTOKU. 7422"; [7] "HIERONIMÓW, WIOSKA LITEWSKA. 7423"; [8] "PAŁAC W HIERONIMOWIE. 7424"; [9] "POMNIK KAZIMIERZA DZIEKOŃSKIEGO W HIERONIMOWIE. [...] 7436"; [10] "RUINY ZAMKU TROCKIEGO. 7437"; [11] "TYP LITEWSKI. 7435"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe o
Pełny opis i większe skany/more details
450 zł

Zaznacz wszystko