SQLSTATE[42601]: Syntax error: 7 BŁĄD: błąd składni w lub blisko "amour" LINE 1: ... from obj o where o.obj_nazwisko ilike '%Brend\'amour Rich... ^, query was: select count(o.obj_id) from obj o where o.obj_nazwisko ilike '%Brend\'amour Richard drzeworytnia%' and o.obj_ile > 0