Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
trzy ryciny na jednej karcie
Haslo:
Radom
Autor:
1) B. Brochocki; 2) J. Jarmużyński
Według:

Tytuł:
[1] "Towarzystwo kredytowe ziemskie. 359"; [2] "Wielki ołtarz u bernardynów. 360"; [3] "Kościół ewangelicki. 361"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Radom
Autor:
1) J. Jarmużyński; 2) B. Brochocki
Według:

Tytuł:
[1] "Wielki ołtarz u fary. 357"; [2] "Ulica Lubelska. 358"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
270 zł

Typ:
rycina (kompozycja 8 widoków)
Haslo:
Częstochowa
Autor:
B. Brochocki wg Adriana Głębockiego
Według:

Tytuł:
"CZĘSTOCHOWA. Z rysunków A. Głębockiego. 1. Wejście do bilioteki. 2. Obraz cudowny. 3. Wejście na chór. 4. Brama pierwsza. Brama druga. 6. Drzwi, prowadzące do zakrystyi. 7. Widok zewnętrzny kaplicy Matki Boskiej. 8. Drzwi do kaplicy. 15"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-cmentarze
Autor:
B. Brochocki
Według:

Tytuł:
"Kaplica grobowa Lachnickich, na cmentarzu Powązkowskim pod Warszawą. 181"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-katedra
Autor:
B. Brochocki
Według:

Tytuł:
"Kościół katedralny Ś-go Jana w Warszawie."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-kościoły
Autor:
B. Brochocki wg Bronisława Podbielskiego
Według:

Tytuł:
"Kościół opieki św. Józefa (p.p. wizytek) w Warszawie. Rysował B. Podbielski. 217"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Toruń
Autor:
B. Brochocki wg Wilhelma Augusta Stryjowskiego
Według:

Tytuł:
"MALI PATRYCYUSZE I PLEBEJUSZE W TORUNIU."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-cmentarze
Autor:
B. Brochocki
Według:

Tytuł:
"NA CMENTARZU POWĄZKOWSKIM. PROSTO OD ROBOTY."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-kościoły
Autor:
B. Brochocki
Według:

Tytuł:
"Poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół Ś.Ś. Piotra i Pawła na Koszykach w Warszawie."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Chocim / Хотин
Autor:
B. Brochocki wg Walerego Brochockiego
Według:

Tytuł:
"STARE DOMOSTWA W CHOCIMIU. Rysunek W. Brochockiego."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Luborzyca
Autor:
B. Brochocki
Według:

Tytuł:
"Śpichlerz z wieku XVI, jedyny starożytny budynek drewniany, jaki był w pobliżu Krakowa, na podwórzu klasztoru p. p. norbertanek na Zwierzyńcu. Obecnie (w r. 1878) rozebrany i przeniesiony do wsi Luborzycy, w królestwie polskiém. 257"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Radom
Autor:
B. Brochocki
Według:

Tytuł:
"Towarzystwo kredytowe ziemskie. 359"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-wystawy
Autor:
Kazimierz Mrówczyński i B. Brochocki wg Ksawerego Pillatiego
Według:

Tytuł:
"WYSTAWA OBRAZÓW FELIKSA GEBETHNERA, na dochód Tow. Muzycznego. [...] 740"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina (kompozycja)
Haslo:
Puszcza Białowieska
Autor:
B. Brochocki wg Walerego Brochockiego
Według:

Tytuł:
"W PUSZCZY BIAŁOWIEZKIÉJ. Rysunek W. Brochockiego."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Zaznacz wszystko