Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina
Haslo:
Malarstwo polskie / Walery Brochocki
Autor:
Edward Nicz wg Walerego Brochockiego
Według:

Tytuł:
"Nad stawem. Rysunek Brochockiego w Monachium. 528"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
130 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Malarstwo polskie / Walery Brochocki
Autor:
Jan Krajewski wg Walerego Brochockiego
Według:

Tytuł:
"NA LETNIÉM MIESZKANIU. Rysunek oryginalny W. Brochockiego. (682)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Malarstwo polskie / Walery Brochocki
Autor:
Michał Kluczewski wg Walerego Brochockiego
Według:

Tytuł:
"ORKA. Rysował na drzewie W. Brochocki. 569"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Narew (rzeka)
Autor:
Kazimierz Pomianowski wg Walerego Brochockiego
Według:

Tytuł:
"Połów ryb na Narwi. Obraz W. Brochockiego."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Malarstwo polskie / Walery Brochocki
Autor:
Aleksander Malinowski wg Walerego Brochockiego
Według:

Tytuł:
"POŁUDNIE. Kopia z obrazu Walerego Brochockiego. (6323)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
170 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-cmentarze / Stanisław Jachowicz
Autor:
Maria Baczewska wg Walerego Brochockiego
Według:

Tytuł:
"Pomnik wystawiony ze składek dobrowolnych na mogile ś. p. Stanisława Jachowicza, na cmentarzu Powązkowskim."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Malarstwo polskie / Walery Brochocki
Autor:
Karol Neuman wg Walerego Brochockiego
Według:

Tytuł:
"Powrót z pola. Kopia obrazu J. Brochockiego."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Malarstwo polskie / Walery Brochocki
Autor:
Stanisław Antoszewicz wg Walerego Brochockiego
Według:

Tytuł:
"Powrót z pola. Kopia z obrazu Brochoc iego. (5456)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Łowiectwo / Walery Brochocki
Autor:
Karol Neuman wg Walerego Brochockiego
Według:

Tytuł:
"Powrót z polowania na niedźwiedzia. Kopia obrazu Brochockiego w Monachium."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Malarstwo polskie / Walery Brochocki
Autor:
Kazimierz Olszewski wg Walerego Brochockiego
Według:

Tytuł:
"Po zachodzie słońca. Obraz Brochockiego. (2979)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Chocim / Хотин
Autor:
Franciszek Szymański wg Walerego Brochockiego
Według:

Tytuł:
"STARE DOMOSTWA W CHOCIMIU. Rysunek W. Brochockiego."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Chocim / Хотин
Autor:
B. Brochocki wg Walerego Brochockiego
Według:

Tytuł:
"STARE DOMOSTWA W CHOCIMIU. Rysunek W. Brochockiego."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Żwaniec / Жванець
Autor:
Antoni Musiałowski wg Walerego Brochockiego
Według:

Tytuł:
"Ulica w Żwańcu nad Dniestrem."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Malarstwo polskie / Walery Brochocki
Autor:
Jan Telakowski wg Walerego Brochockiego
Według:

Tytuł:
"U źródła. Kopia z obrazu Brochockiego. (6043)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
trzy ryciny na jednej karcie
Haslo:
Stryj / Стрий
Autor:
Wg Walerego Brochockiego
Według:

Tytuł:
"WIDOKI ZE SPALONEGO STRYJA. Rysował z natury W. Brochocki. [1] 7140 Stara Cerkiew.; [2] 7141 Ulica.; [3] 7142 Stryj od strony południowéj."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
230 zł

Typ:
trzy ryciny na jednej karcie
Haslo:
Stryj / Стрий
Autor:
Wg Walerego Brochockiego
Według:

Tytuł:
"WIDOKI ZE SPALONEGO STRYJA. Rysował z natury W. Brochocki. [1] 7140 Stara Cerkiew. [2] 7141 Ulica. [3] 7142 Stryj od strony południowéj."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Malarstwo polskie / Walery Brochocki
Autor:
Edward Nicz wg Walerego Brochockiego
Według:

Tytuł:
"Wioska. Rysunek W. Brochockiego. (6889)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Malarstwo polskie / Walery Brochocki
Autor:
Jan Krajewski wg Walerego Brochockiego
Według:

Tytuł:
"WIOSNA. Obraz Brochockiego. (3682)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Malarstwo polskie / Walery Brochocki
Autor:
A. Choromański wg Walerego Brochockiego
Według:

Tytuł:
"Wiosna. Podług własnego obrazu rysował Brochocki w Monachium. 13"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Malarstwo polskie / Walery Brochocki
Autor:
Kazimierz Pomianowski wg Walerego Brochockiego
Według:

Tytuł:
"Wjazd do małego miasteczka. Kopia z obrazu Walerego Brochockiego. (6338)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Zaznacz wszystko