Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Warszawa (Mokotów) / Warszawa (Wola)
Autor:
1) Ludwik Frick; 2) Feliks Zabłocki; obie ryciny wg Juliana Ceglińskiego
Według:

Tytuł:
[1] "DOM DLA RZEMIEŚLNIKÓW przy ulicy Czerniakowskiéj. [...]"; [2] "DOM DLA RZEMIEŚLNIKÓW przy ulicy Pańskiéj. [...]"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
350 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Gdańsk / Danzig
Autor:
F. Siankowski wg Juliana Ceglińskiego
Według:

Tytuł:
"ARSENAŁ W GDAŃSKU. (Rysował z litografii Cegliński)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków-fortyfikacje
Autor:
K. Meior wg Juliana Ceglińskiego
Według:

Tytuł:
"BRAMA FLORYAŃSKA W KRAKOWIE. (Rysował z fotografii Cegliński)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-Zamek Królewski
Autor:
Henryk Kübler wg Juliana Ceglińskiego na podstawie fotografii Karola Beyera
Według:

Tytuł:
"DAWNA DZWONNICA PP. BERNARDYNEK W WARSZAWIE. (Rysował Cegliński, podług fotografii Bajera)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Mokotów)
Autor:
Ludwik Frick wg Juliana Ceglińskiego
Według:

Tytuł:
"DOM DLA RZEMIEŚLNIKÓW przy ulicy Czerniakowskiéj. [...]"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Mokotów)
Autor:
Ludwik Frick wg Juliana Ceglińskiego
Według:

Tytuł:
"DOM DLA RZEMIEŚLNIKÓW przy ulicy Czerniakowskiéj. [...]"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Wola)
Autor:
Feliks Zabłocki wg Juliana Ceglińskiego
Według:

Tytuł:
"DOM DLA RZEMIEŚLNIKÓW przy ulicy Pańskiéj. [...]"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Wola)
Autor:
Feliks Zabłocki wg Juliana Ceglińskiego
Według:

Tytuł:
"DOM DLA RZEMIEŚLNIKÓW przy ulicy Pańskiéj. [...]"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kraków (Swoszowice)
Autor:
A. Choromański wg Juliana Ceglińskiego
Według:

Tytuł:
"Dom łaziebny w Swoszowicach."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kórnik (Bnin)
Autor:
Wg Juliana Ceglińskiego
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W BNINIE. (Rysował na drzewie Cegliński)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kórnik (Bnin)
Autor:
Wg Juliana Ceglińskiego
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W BNINIE. (Rysował na drzewie Cegliński)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kórnik (Bnin)
Autor:
Wg Juliana Ceglińskiego
Według:

Tytuł:
"Kościół w Bninie"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Wilanów)
Autor:
Jan Styfi [wg Juliana Ceglińskiego na podstawie T. Heppena]
Według:

Tytuł:
"Kościół w Willanowie."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Wilanów)
Autor:
Jan Styfi wg Juliana Ceglińskiego na podstawie T. Heppena
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ W WILLANOWIE. (Rysował na drzewie Cegliński, z natury T. Heppen)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Zaniemyśl
Autor:
Edward Gorazdowski wg Juliana Ceglińskiego
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ W ZANIEMYŚLU. (Rysował na drzewie Cegliński)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa
Autor:
Wg Juliana Ceglińskiego i Henryka Pillatiego
Według:

Tytuł:
"ODCZYTY W SALACH RESURSY KUPIECKIÉJ W WARSZAWIE. Rysowal z natury Ceglinski i Pilati, rytowano w drzeworytni Tygodnika."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-rezydencje
Autor:
Wg Juliana Ceglińskiego i Henryka Pillatiego
Według:

Tytuł:
"PIÉRWSZE WALNE POSIEDZENIE TOWARZYSTWA ROLNICZEGO, W PAŁACU NAMIESTNIKÓW W WARSZAWIE. (Rysował Ceglinski i Pillati, rytowano w drzeworytni Tygodnika.)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
280 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-rezydencje
Autor:
Wg Juliana Ceglińskiego i Henryka Pillatiego
Według:

Tytuł:
"PIÉRWSZE WALNE POSIEDZENIE TOWARZYSTWA ROLNICZEGO, W PAŁACU NAMIESTNIKÓW W WARSZAWIE. (Rysował Ceglinski i Pillati, rytowano w drzeworytni Tygodnika.)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kalisz / Stanisław Karnkowski
Autor:
Wg Juliana Ceglińskiego
Według:

Tytuł:
"POMNIK ARCYB. STANISŁAWA KARNKOWSKIEGO. (Rysował z litografii Cegliński)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Częstochowa / Augustyn Kordecki
Autor:
Wg Juliana Ceglińskiego
Według:

Tytuł:
"POMNIK KORDECKIEGO W CZĘSTOCHOWIE. (Rysował z litografii Cegliński)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Zaznacz wszystko