Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-typy warszawskie
Autor:
Wg Franciszka Kostrzewskiego
Według:

Tytuł:
"EPILOG do przemysłu wędrownego po ulicach Warszawy. RYMOWAŁ CHĘCIŃSKI, RYSOWAŁ KOSTRZEWSKI."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-Teatr Wielki
Autor:
Edward Machowski i Feliks Zabłocki wg Henryka Piątkowskiego
Według:

Tytuł:
"Paria. Opera. (Akt I, Scena II.) (1481)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Warszawa-typy warszawskie
Autor:
Wg Franciszka Kostrzewskiego
Według:

Tytuł:
"PRZEMYSŁ WĘDROWNY NA ULICACH WARSZAWY. RYMOWAŁ CHĘCIŃSKI, RYSOWAŁ KOSTRZEWSKI. ZABAWKARZ. PTASZNIK ULICZNY."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Zaznacz wszystko