Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Nowogródek / Tuhanowicze / Новогрудок / Навагрудак / Тугановічы
Autor:
Konstanty Przykorski wg Erazma Rudolfa Fabijańskiego
Według:

Tytuł:
[1] "DOM MICKIEWICZÓW W NOWOGRÓDKU. (Rysował na drzewie Fabijański)."; [2] "WIEŚ TUHANOWICZE, MIEJSCE MŁODOCIANYCH WSPOMNIEŃ MICKIEWICZA. (Rysował na drzewie Fabijański)."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
330 zł

Typ:
dwa druki (ilustracje) na jednej karcie
Haslo:
Hieronimowo
Autor:
Wg Józefa Myszkowskiego
Według:

Tytuł:
[1] "HIERONIMÓW, WIOSKA LITEWSKA. 7423"; [2] "PAŁAC W HIERONIMOWIE. 7424"
Technika:
Druki
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina (kompozycja wielowidokowa)
Haslo:
Ulcha / Miropol / Вільха / Миропіль
Autor:
Wg Włodzimierza Zamarajewa
Według:

Tytuł:
"1) Pałac w Ulsze od strony wjazdu. - 2) Głowa wieśniaczki wołyńskiéj (mołodycy).-3) Wieśniak wołyński na koniu. - 4) Ewdocha, dziéweczka folwarczna z Miropola.- 5) Głowa wieśniaka wołyńskiego. - 6) Sydor Ilko Humeniuk, urodz. w r. 1781-tym. Rysował W. Zamarajew."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
druk (ilustracja) (3 widoki na jednej karcie)
Haslo:
Troki / Wołożyn
Autor:
Wg Józefa Myszkowskiego
Według:

Tytuł:
[1] "RUINY ZAMKU NA JEZIORZE TROCKIÉM [...]. 7547"; [2] "KOŚCIÓŁ W WOŁOŻYNIE. 7548"; [3] "DWÓR W WOŁOŻYNIE. 7549"
Technika:
Druki
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina (kompozycja 2 widoków)
Haslo:
Brahiłow (Brajłów) / Miropol / Браїлів / Миропіль
Autor:
Jan Krajewski wg Włodzimierza Zamarajewa
Według:

Tytuł:
"Część miasta Brahyłowa w gubernii podolskiéj. - Pałac hr. Czapskich w Miropolu, w gubernii wołyńskiéj, od strony miasteczka. Rysował na miejscu W. Zamar. (1455)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Nowogródek / Новогрудок / Навагрудак
Autor:
Konstanty Przykorski wg Erazma Rudolfa Fabijańskiego
Według:

Tytuł:
"DOM MICKIEWICZÓW W NOWOGRÓDKU. (Rysował na drzewie Fabijański)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Worończa / Варонча
Autor:
Kazimierz Pomianowski wg Franciszka Wastkowskiego
Według:

Tytuł:
"Dwór modrzewiowy w Worończy. (5163)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno
Autor:
Józef Sosiński
Według:

Tytuł:
"Góra Trzy-krzyzka i część Bekieszowéj, pod Wilnem."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Troki
Autor:
Wg Józefa Myszkowskiego
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ W TROKACH. [...] 7541"
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
90 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wołodarka / Володарка
Autor:
Kazimierz Piastuszkiewicz wg Bronisława Podbielskiego
Według:

Tytuł:
"Kościół w Wołodarce. [...] 871"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Worończa / Варонча
Autor:
Według:

Tytuł:
"Kościół w Worończy. (5162)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno (Markucie) / Markučiai
Autor:
P. Dziedzic wg Michała Elwiro Andriollego
Według:

Tytuł:
"Markucie, pod Wilnem."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno (Zakret) / Vingis
Autor:
Józef Sosiński wg Alfreda Rurawskiego
Według:

Tytuł:
"Miejscowość zwana Zakret, w okolicach Wilna."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
druk (ilustracja) (kompozycja 6 widoków)
Haslo:
Mołodeczno / Молодечно
Autor:
Wg Józefa Myszkowskiego
Według:

Tytuł:
"MOŁODECZNO. [...]. 7542"
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina (kompozycja 4 widoków)
Haslo:
Równe / Krzewin / Klewań / Makoterty / Рівне / Старий Кривин / Клевань / Макотерти
Autor:
Wg Jana Owidzkiego
Według:

Tytuł:
"Pałac w Krzewinie. Stary dworzec w Makotertach. Zamek w Klewaniu. Pałac w Równém. (3139)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
350 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Narajówka / Нараївка
Autor:
Jan Telakowski
Według:

Tytuł:
"Pałac w Narajówce na Podolu. (5921)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Miropol / Миропіль
Autor:
Wg Włodzimierza Zamarajewa
Według:

Tytuł:
"Papiérnia, młyn i park pałacu w Miropolu. Rysował W. Zamarajew."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina (kompozycja wielowidokowa)
Haslo:
Pińsk / Widzibór / Dawidgródek / Пінск / Пинск / Давыд-Гарадок / Давид-Городок
Autor:
Edward Nicz wg Włodzimierza Zamarajewa
Według:

Tytuł:
"PIŃSZCZYZNA. 1. Ubranie głowy wieśniaczek z pod Pińska. - 2. Prom na rzece Pinie pod Pińskiem. - 3. Lamus w Widyborze z r. 1721. - 4. Wieśniak z pod Pińska. - 5. Część przystani w Pińsku w pobliżu Fary. - 6. Mieszczanka z Dawidgródka. - 7. Kościół Kommunistów w Pińsku. - 8. Cmentarz wiejski w Widyborze. Rys. z natury W. Zamarajew, ryt. Edward Nicz w Drzeworytni "Kłosów"."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
350 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Pohrebyszcze / Погреби́ще
Autor:
J. Jarmużyński
Według:

Tytuł:
"Pohrebyszcze [...] 881"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Cecora / Țuțora / Stanisław Żółkiewski
Autor:
Wg Franciszka Kostrzewskiego
Według:

Tytuł:
"POMNIK ŻÓŁKIEWSKIEGO POD CECORĄ. Rys. Kostrzewski, rytowano w drzeworyt. Tygod."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Zaznacz wszystko