Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Sielec
Autor:
1) Ignacy Chełmicki; 2) W. Popowski; obie ryciny wg Franciszka Kostrzewskiego
Według:

Tytuł:
[1] "FRYCOWE PRZY KOŚBIE. (Rysował Fr. Kostrzewski; drzeworyt z pracowni J. Styfiego i A. Regulskiego.)"; [2] "FRYCOWE PRZY KOŚBIE. (Rysował Fr. Kostrzewski; drzeworyt Popowskiego.)"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
zestaw 2 rycin
Haslo:
Urycz / Урич
Autor:
1) Ignacy Chełmicki; 2) Edward Gorazdowski; obie ryciny według Henryka Grabińskiego
Według:

Tytuł:
[1] "Grupa skał w Uryczu. (Rysował z natury H. Grabiński)."; [2] "Szczątki warowni skalnéj w Uryczu, w powiecie stryjskim w Galicyi. (Rysował z natury H. Grabiński)."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
330 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Bereźne / Березне
Autor:
1) A. Choromański; 2) Ignacy Chełmicki
Według:

Tytuł:
[1] "Kościół parafialny w Bereźnem."; [2] "Widok ogólny miasteczka Bereźne."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
400 zł

Typ:
zestaw 3 rycin na 2 kartach
Haslo:
Warszawa (Nowe Miasto)
Autor:
Ryciny 1) i 3) Ignacy Chełmicki; rycina 2) Władysław Bojarski; wszystkie ryciny wg Wojciecha Gersona
Według:

Tytuł:
[1] "Nr. 1 KOŚCIÓŁ Ś-go JERZEGO (zewnątrz). (48)."; [2] "Nr. 2 KOŚCIÓŁ Ś. J. wnętrze. (49)."; [3] "Nr. 3 KOŚCIÓŁ Ś-go JERZEGO (facyata). (50)."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
zestaw 2 rycin
Haslo:
Ląd
Autor:
1) Ignacy Chełmicki
Według:

Tytuł:
[1] "Nr. 1. Wnętrze Kościoła w Lędzie. (61)."; [2] "Nr. 2. Część malowidła w kaplicy przy Kościele w Lędzie. (62)."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
280 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Warszawa-wystawy
Autor:
1) Edward Machowski; 2) Ignacy Chełmicki; obie ryciny wg Wojciecha Gersona
Według:

Tytuł:
1) "ODDZIAŁ INWENTARZY ŻYWYCH I OGRODOWIZNY. 754"; 2) "ODDZIAŁ MACHIN ROLNICZYCH. 755"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Warszawa-typy warszawskie
Autor:
2) Feliks Zabłocki i Ignacy Chełmicki; obie ryciny wg Henryka Pillatiego
Według:

Tytuł:
[1] "Pragnienie pospolite: kto pierwszy ten lepszy."; [2] "POZY MĘŻCZYZN [...]. 644-646"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
zestaw 2 rycin
Haslo:
Warszawa-rezydencje
Autor:
1) Ignacy Chełmicki; 2) Feliks Zabłocki; obie ryciny wg Henryka Pillatiego
Według:

Tytuł:
[1] "Salony XVIII wieku w pałacu dawniéj Słuszków."; [2] "Salony XVIII wieku w pałacu dawniéj Słuszków."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Warszawa
Autor:
1) Edward Nicz (?); 2) Ignacy Chełmicki wg Bronisława Podbielskiego
Według:

Tytuł:
[1] "Wnętrze ogrodu resursy Kupieckiéj w Warszawie."; [2] "Pałac resursy Kupieckiéj w Warszawie."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
350 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-typy warszawskie
Autor:
Ignacy Chełmicki wg Władysława Dmochowskiego
Według:

Tytuł:
"Dorożka Warszawska. Rysunek Dmochowskiego. (1237)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno / Ludwik Kondratowicz
Autor:
Ignacy Chełmicki wg Władysława Dmochowskiego
Według:

Tytuł:
"Grób Władysława Syrokomli na cmentarzu Rosa pod Wilnem. (1166)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Śniatynka / Typy huculskie
Autor:
Ignacy Chełmicki wg Karola Młodnickiego na podstawie Artura Grottgera
Według:

Tytuł:
"HUCUŁY W LESIE, rysował Młodnicki. (70)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Wilanów)
Autor:
Ignacy Chełmicki
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ W WILLANOWIE, POD WEZWANIEM ŚWIĘTÉJ ANNY M. N. M. P. (2376)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-kościoły / Izydor Bar-Ijon
Autor:
Bronisław Puc i Ignacy Chełmicki
Według:

Tytuł:
"Ksiądz Izydor Bar-Ijona, odprawiający mszę w kościele Opieki Ś-go Józefa, w dniu 10 marca r. b. (103.)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno (Zwierzyniec) / Žvėrynas
Autor:
Ignacy Chełmicki wg Alfreda Rurawskiego
Według:

Tytuł:
"Młyn Zwierzyniecki w okolicach Wilna. (95)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-wystawy
Autor:
Ignacy Chełmicki
Według:

Tytuł:
"Nowa galerja wystawy Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. [...]"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-typy warszawskie
Autor:
Ignacy Chełmicki wg Franciszka Tegazzo
Według:

Tytuł:
"OBJADY PIĘCIOGROSZOWE W DOBROCZYNNOSCI."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
190 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Olesko / Олесько
Autor:
Ignacy Chełmicki wg Aleksandra Konstantego Gryglewskiego
Według:

Tytuł:
"Oleśko, miejsce urodzenia Jana Sobieskiego. Widok zamku z dziedzińca. Rysunek oryginalny ś. p. Aleksandra Gryglewskiego. (1153)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Wilanów)
Autor:
Ignacy Chełmicki wg Ludomira Dymitrowicza
Według:

Tytuł:
"Pałac Willanowski od ogrodu."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na kartonie
Pełny opis i większe skany/more details
350 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Ogrodniki (Waszkiewicze / Waśkowicze)
Autor:
Ignacy Chełmicki wg Władysława Dmochowskiego
Według:

Tytuł:
"Pałac w Waszkiewiczach pod Wilnem, wraz z ogrodem strzyżonym. (1217)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Zaznacz wszystko