Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina
Haslo:
Typy ukraińskie
Autor:
Alfred Rurawski wg Józefa Chmielewskiego
Według:

Tytuł:
"DZIECI UKRAIŃSKIE. (Podług fotografii Chmielewskiego.) (2380)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Połtawa / Полтава
Autor:
Wg Józefa Chmielewskiego
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W POŁTAWIE. Podług fotografii Chmielewskiego."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy ukraińskie
Autor:
Kazimierz Krzyżanowski wg (?) i na podstawie Józefa Chmielewskiego
Według:

Tytuł:
"UKŁADANIE W STERTY PSZENICY NA UKRAINIE. (Podług fotografii Józefa Chmielewskiego z Winnicy.) (2500)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Zaznacz wszystko