Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
zestaw 2 rycin
Haslo:
Inowrocław
Autor:
1) Henryk Kübler; obie ryciny wg Józefa Tadeusza Polkowskiego na podstawie Ferdynanda Dienheima Chotomskiego
Według:

Tytuł:
[1] "Kościół św. Mikołaja w Inowrocławiu."; [2] "Ruiny kościoła Panny Maryi w Inowrocławiu. [...]"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Warszawa-przemysł
Autor:
1) Henryk Kübler; 2) F. H. Röber; obie ryciny wg Ludwika Piechaczka
Według:

Tytuł:
[1] "MŁYN PAROWY NA LESZNIE W WARSZAWIE, W POSSESSYI Nr 696. (Rysował Piechaczek, rytował Kübler w drzeworytni "Tygodnika".)"; [2] "PAŁACYK LETNI W TEJŻE POSSESSYI. (Rysował Piechaczek, rytował H. Röber w drzeworytni "Tygodnika".)"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
400 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kircholm / Salaspils
Autor:
Henryk Kübler wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
"BITWA POD KIRCHOLMEM. (Skomponował i rysował Juliusz Kossak)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
zestaw 6 rycin
Haslo:
Łęczyca / Boruta
Autor:
Ryciny 1) i 5) Jan Styfi; ryciny 2), 3) i 6) Henryk Kübler, rycina 4) niesygnowana; wszystkie ryciny wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
"Boruta" [tytuł artykułu i cyklu rycin]. [1] "... a kiedy biédny kmieć narzekał i płakał, Boruta śmiał się całą gębą. (Pomysł i rysunek Kossaka)."; [2] "W kącie, na bryle złota, siedział sam Boruta, w postaci sowy z iskrzącemi oczyma. (pom. i rys. Kossaka)."; [3] "Boruta w lochu zamku łęczyckiego. (Pomysł i rysunek Kossaka)"; [4] "Uniósł beczkę i wysączył ją gracko. (Pomysł i rysunek Kossaka)."; [5] "Pan młody przerzucił nagle kord z prawéj ręki w lewą i odciął Borucie dwa palce. (Pomysł i rysunek Kossaka)."; [6] "Wróciwszy do swego lochu, leżał na próżnych beczkach, liżąc rękę okaléczoną. (Pomysł i rysunek Kossaka)."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
400 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-Zamek Królewski
Autor:
Henryk Kübler wg Juliana Ceglińskiego na podstawie fotografii Karola Beyera
Według:

Tytuł:
"DAWNA DZWONNICA PP. BERNARDYNEK W WARSZAWIE. (Rysował Cegliński, podług fotografii Bajera)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Gdańsk (Oliwa) / Danzig (Oliva)
Autor:
Henryk Kübler wg Franciszka Kostrzewskiego
Według:

Tytuł:
"KLASZTOR OLIWA POD GDAŃSKIEM. Rysował Kostrzewski, rytował Kübler w drzeworytni Tygodnika."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
170 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Gdańsk (Oliwa) / Danzig (Oliva)
Autor:
Henryk Kübler wg Franciszka Kostrzewskiego
Według:

Tytuł:
"KLASZTOR OLIWA POD GDAŃSKIEM. Rysował Kostrzewski, rytował Kübler w drzeworytni Tygodnika."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Sandomierz
Autor:
Ryszard Rutkowski i Henryk Kübler wg Franciszka Kostrzewskiego
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PANIEN BENEDYKTYNEK W SANDOMIERZU. (Rysował Kostrzewski, rytowali Kübler i Rutkowski w drzeworytni "Tygodnika".)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-typy warszawskie
Autor:
Henryk Kübler wg Franciszka Kostrzewskiego
Według:

Tytuł:
"MIESZCZANIE STAREGO MIASTA, WYCHODZĄCY Z KOŚCIOŁA. (Układ i rysunek Kostrzewskiego)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-przemysł
Autor:
Henryk Kübler wg Ludwika Piechaczka
Według:

Tytuł:
"MŁYN PAROWY NA LESZNIE W WARSZAWIE, W POSSESSYI Nr 696. (Rysował Piechaczek, rytował Kübler w drzeworytni "Tygodnika".)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Brzeziny
Autor:
Henryk Kübler wg Józefa Tadeusza Polkowskiego na podstawie Karola Beyera
Według:

Tytuł:
"MONSTRANCYA Z WIEKU XVII. W KOŚCIELE FARNYM W MIEŚCIE BRZEZINACH, POWIECIE RAWSKIM. (Rysował Polkowski podług fotografii Beyera, rytował Kübler [...])"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy ukraińskie
Autor:
Henryk Kübler wg Kazimierza Przyszychowskiego
Według:

Tytuł:
"MUZYCY UKRAIŃSCY. (Rysował z natury Przyszychowski)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
zestaw 10 rycin na 5 kartach
Haslo:
Kraków i powiat / Kraków (Prądnik Biały) / Kraków (Prądnik Czerwony) / Czernichów / Świątniki Górne
Autor:
Henryk Kübler wg Franciszka Kostrzewskiego
Według:

Tytuł:
"Obrazy krakowskie"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
600 zł

Typ:
zestaw 4 rycin na 2 kartach
Haslo:
Czernichów
Autor:
Henryk Kübler wg Franciszka Kostrzewskiego
Według:

Tytuł:
"Obrazy krakowskie. Wesele w Czernichowskiem."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-przemysł
Autor:
F. H. Röber wg Ludwika Piechaczka
Według:

Tytuł:
"PAŁACYK LETNI W TEJŻE POSSESSYI. (Rysował Piechaczek, rytował H. Röber w drzeworytni "Tygodnika".)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-cmentarze
Autor:
Henryk Kübler wg Wojciecha Święckiego (na podstawie fotografii Karola Beyera)
Według:

Tytuł:
"POMNIK IGNACEGO KOMOROWSKIEGO."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-kościoły
Autor:
Henryk Kübler wg Juliana Ceglińskiego
Według:

Tytuł:
"PROJEKTOWANY KOŚCIÓŁ NA PLACU GRZYBOWSKIM W WARSZAWIE. Rysował Ceglinski, rytował Kübler w drzeworytni Tygodnika."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Żytomierz / Житомир
Autor:
Henryk Kübler wg Krystyny Prusinowskiej-Domaniewskiej
Według:

Tytuł:
"SKAŁA CZACKIEGO POD ŻYTOMIÉRZEM. (Podług szkicu pani P.)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Żytomierz / Житомир
Autor:
Henryk Kübler wg Krystyny Prusinowskiej-Domaniewskiej
Według:

Tytuł:
"SKAŁA CZACKIEGO POD ŻYTOMIÉRZEM. (Podług szkicu pani P.)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy ukraińskie
Autor:
Henryk Kübler wg Kazimierza Przyszychowskiego
Według:

Tytuł:
"ŚLEPY LIRNIK UKRAIŃSKI Z POWODYREM. (Rysował z natury Przyszychowski)."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Zaznacz wszystko