Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina
Haslo:
Olsztyn / Kacper Karliński
Autor:
Według:

Tytuł:
"Karliński. [...]" ["Obrona Olsztyna"]
Technika:
Litografia
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Olsztyn / Kacper Karliński
Autor:
Edward Gorazdowski wg Kazimierza Alchimowicza
Według:

Tytuł:
"Kasper Karliński broniący Olsztyna. Kopia z obrazu K. Alchimowicza z Wystawy Obrazów Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Król. Pol."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Częstochowa
Autor:
Wg Adriana Głębockiego
Według:

Tytuł:
"KRZESŁO-KLĘCZNIK KACPRA KARLIŃSKIEGO, STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO. (Rysował z natury A. Głębocki) [...]."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
90 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Olsztyn / Kacper Karliński
Autor:
Andrzej Zajkowski i M. Różański wg Kazimierza Alchimowicza
Według:

Tytuł:
"Obrona Olsztyna przez Karlińskiego. Kopia obrazu Alchimowicza. [...] (44)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Zaznacz wszystko