Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-świątynie
Autor:
J. Jezierski wg fotografii Aleksandra Karoli i Maurycego Puscha
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ AUGSBURSKO-EWANGELICKI w WARSZAWIE. Z fotografii Karoli'ego i Puscha w Warszawie. [...] 852"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-cmentarze / Leopold Marcin Otto
Autor:
Aleksander Malinowski wg Jana Kryńskiego na podstawie fotografii Aleksandra Karoli i Maurycego Puscha
Według:

Tytuł:
"POMNIK PASTORA LEOPOLDA MARCINA OTTO na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Rzeźba J. Kryńskiego. Podług fotogr. Karolego i Puscha. Ryt. A. Malinowski. 7668"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Warszawa-katedra / Stanisław Małachowski
Autor:
Wg Aleksandra (?) Karoli
Według:
240x189 mm.
Tytuł:
"Pomnik Stanisława Małachowskiego w kościele katedralnym św. Jana w Warszawie."
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina (kompozycja)
Haslo:
Warszawa-Teatr Wielki
Autor:
Edward Gorazdowski i Andrzej Zajkowski wg Aleksandra Karoli i Maurycego Puscha
Według:

Tytuł:
"Prolog M. Gawalewicza, odegrany na scenie Teatru Wielkiego w d. 11-ym września r. b. (Podług fotografii Karolego i Puscha). (4043)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Warszawa-katedra
Autor:
Wg Aleksandra (?) Karoli
Według:

Tytuł:
"Warszawa. Stalle i kazalnica w archikatedrze św. Jana"
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
90 zł

Zaznacz wszystko