Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
zestaw 4 rycin na 2 kartach
Haslo:
Krynica-Zdrój
Autor:
1) Jan Styfi wg Juliana Cieszkowskiego na podstawie fotografii; 2) i 4) Jan Styfi wg Juliusza Cieszkowskiego; 3) wg Ksawerego Pillatiego; trzy ostatnie na podstawie fotografii Bronisława Babla
Według:

Tytuł:
[1] "Widok źródła w Krynicy, z przyległą górą i dom zwany: "pod Orłem". (Podług fotografii rysował Juliusz Cieszkowski; drzeworyt J. Styfiego.)"; [2] "Kaplica w Krynicy, ukończona w roku 1864. (Podług fotogr afii B. Babela, rysował Juliusz Cieszkowski; drzeworyt J. Styfiego.)"; [3] "Widok Krynicy od drogi wiodącej do Sącza. (Podług fotografii B. Babela, rysował Ksawery Pillati; drzeworyt z pracowni J. Minheymera.)"; [4] "Dom gościnny w Krynicy, zwany: "pod miastem Warszawą". (Podług fotografii B. Babela, rysował Juliusz Cieszkowski; drzeworyt J. Styfiego.)"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-szkolnictwo
Autor:
Edward Gorazdowski
Według:

Tytuł:
"Odczyty tanie dla kobiét niezamożnych w Warszawie."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-teatry
Autor:
E. Baranowski i J. Jezierski wg Ksawerego Pillatiego
Według:

Tytuł:
"SCENA Z FANTAZYI DRAMATYCZNÉJ "TANCERKA," przedstawionéj na scenie Teatru Rozmaitości w dniu 31 Marca r. b. [...] 1150"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Zaznacz wszystko