Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina
Haslo:
Omelno / Омельне
Autor:
Wg Jana Konopackiego
Według:

Tytuł:
"[19]. OMELNO."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
zestaw 6 rycin i druków (ilustracji) na 2 kartach
Haslo:
Warszawa-wystawy
Autor:
1) Andrzej Zajkowski; 1) i 2) wg Jana Konopackiego; 3)-6) wg Ksawerego Pillatiego
Według:

Tytuł:
"[1] WYSTAWA OGRODNICZA Wejście główne i wyszczególniające się przedmioty sztuki ogrodniczéj. [2] Lewa strona pawilonu wystawy. Rysował z natury J. Konopacki. [3] W pawilonie. [4] Koszyk z kwiatów. [5] Ekran z kwiatów G. Ulrycha. [6] Wejście na wystawę."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe / druki
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Gródek / Городок
Autor:
Wg Jana Konopackiego
Według:

Tytuł:
"[20] GRÓDEK."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina (kompozycja 4 widoków)
Haslo:
Łuck / Луцьк
Autor:
Wg Jana Konopackiego
Według:

Tytuł:
"[22.] ŁUCK. Zwaliska zamku. Zwaliska kościoła Bazylianów. b. kościół katedralny."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Gródek / Городок
Autor:
Wg Jana Konopackiego
Według:

Tytuł:
"GRODEK W GUB. WOŁYŃSKIÉJ, NIEGDYŚ POSIADŁOŚĆ KRASZEWSKICH. 7459"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Hubin / Губин Перший
Autor:
Wg Jana Konopackiego
Według:

Tytuł:
"HUBIN W GUB. WOŁYŃSKIÉJ, NIEGDYŚ MAJĘTNOŚĆ KRASZEWSKICH. 7463"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Warszawa-kościoły
Autor:
Wg Jana Konopackiego
Według:

Tytuł:
"Konsekracya nowego kościoła ŚŚ. Piotra i Pawła na Koszykach w Warszawie. Rysował na miejscu J. Konopacki. (1528)"
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa (Stare Miasto)
Autor:
J. Jezierski wg Jana Konopackiego
Według:

Tytuł:
"KRUPIARKA ZE STAREGO MIASTA W WARSZAWIE. Rysował z natury J. Konopacki. 1383"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina (kompozycja 2 widoków)
Haslo:
Lwówek Śląski / Löwenberg in Schlesien
Autor:
Julia Krajewska wg Jana Konopackiego
Według:

Tytuł:
"Lwów (Löwenberg) na Dolnym Szlązku. Rysunek J. Konopackiego. (1384)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina (kompozycja 2 widoków)
Haslo:
Lwówek Śląski / Löwenberg in Schlesien
Autor:
Julia Krajewska wg Jana Konopackiego
Według:

Tytuł:
"Lwów (Löwenberg) na Dolnym Szlązku. Rysunek J. Konopackiego. (1384)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina (kompozycja)
Haslo:
Warszawa-typy warszawskie
Autor:
Edward Nicz wg Jana Konopackiego
Według:

Tytuł:
"Młoda Warszawa. Rysunek J. Konopackiego. (7006)"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Włocławek
Autor:
Kazimierz Pomianowski wg Jana Konopackiego
Według:

Tytuł:
"Obchód dwudziestopięcioletniéj rocznicy biskupstwa J. E. Księdza Bereśniewicza, Biskupa Kalisko-Kujawskiego w Katedrze Włocławskiéj, d. 26 Lutego 1884 r. Rysował, podług szkicu z natury, J. Konopacki."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Warszawa / Stanisław Tarnowski
Autor:
Wg Jana Konopackiego
Według:

Tytuł:
"Odczyt prof. Stanisława hr. Tarnowskiego w sali ratuszowéj w Warszawie. [...]. Rysował J. Konopacki. (1444)"
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Lublin
Autor:
Wg Jana Konopackiego
Według:

Tytuł:
"Odsłonienie pomnika ks. biskupa Kaźmirza Wnorowskiego w Lublinie d. 10-go lipca r. b. Rysował na miejscu J. Konopacki. (1544)"
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
80 zł

Typ:
rycina (kompozycja wielowidokowa)
Haslo:
Warszawa-ogrody
Autor:
Wg Jana Konopackiego
Według:

Tytuł:
"Ogród Zoologiczny w Warszawie. Rysował z natury J. Konopacki."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Omelno / Омельне
Autor:
Wg Jana Konopackiego
Według:

Tytuł:
"OMELNO W GUB. WOŁYŃSKIÉJ, PIÉRWSZA DZIERŻAWA KRASZEWSKIEGO. 7453"
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
druk (ilustracja) (kompozycja)
Haslo:
Lublin
Autor:
Wg Jana Konopackiego
Według:

Tytuł:
"Otwarcie teatru lubelskiego. Przedstawienie inauguracyjne: polonez z "Halki."-Wręczenie wieńca braciom Frick.-Biesiada koleżeńska w hotelu Polskim.-Wnętrze teatru.-Bracia Frick. Rysował na miejscu J. Konopacki. (1371)"
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
90 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-ulice
Autor:
Wg Jana Konopackiego
Według:

Tytuł:
"Pogrzeb Antoniego Edwarda Odyńca. w dniu 21 Stycznia r. b. przy wyjściu z Kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. Rysował z natury J. Konopacki."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Warszawa-kościoły
Autor:
Aleksander Malinowski wg Jana Konopackiego
Według:

Tytuł:
"Pomnik Al. Hr. Przeździeckiego. Rzeźba Oskara Sosnowskiego w kośc. Przemienienia Pańskiego (Kapucynów) w Warszawie. Rys. J. Konopacki, ryt. Malinowski, w Drzeworytni "Kłosów"."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina (kompozycja 7 widoków)
Haslo:
Warszawa
Autor:
Edward Nicz wg Jana Konopackiego
Według:

Tytuł:
"POSŁANNICTWO MUZYKI. Żywe obrazy, przedstawione w Towarzystwie Muzyczném w Warszawie w dzień Świętéj Cecylii oraz 6 Grudnia. 1) Prolog: Wysłanie muzyki na ziemię, obr. W. Gersona. - 2) Kołysanka, obr. F. Dowgirda. - 3) Muzyka miłosna, obr. J. Maszyńskiego. - 4) Czardasz, (muzyka taneczna), obr. J. Owidzkiego. - 5) Krzyżowcy (muz. bojowa), obr. J. Ryszkiewicza. - 6) W Katakumbach, (muz. pogrzebowa) obr. J. Konopackiego. - 7) Muzyka kościelna, obr. J. Jasieńskiego."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Zaznacz wszystko